การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการเลือกสื่อการสอน
ครูต้องเป็นผู้รู้ถึงเทคนิควิธีในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาเป็นสื่อที่มีศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (0)