หลักการเลือกสื่อการสอน

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการเลือกสื่อการสอน
ต้องพิจารณาจากความสอดคล้อง และเหมาะสมในการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (0)