ก้าวแรกที่เหยียบย่าง
บนเส้นทางอันโดดเดี่ยว
ทางไกลจะคดเคี้ยว
ยังเด็ดเดี่ยวยังมุ่งไป

สายธารที่รินไหล
ฝ่าพงไพรกลางหมอกควัน
เถื่อนถ้ำหุบผาชัน
สุดทางฝันจะก้าวตาม

เรียนรู้สิ่งสวยงาม
ค้นนิยามแห่งโลกา
ดินน้ำจดแผ่นฟ้า
กำเนิดมาอย่างผูกพัน

หลายก้าวที่ผ่านผัน
หลากความฝันที่ก่อร่าง
หลายคราต้องหลงทาง
มิเคยคว้างยังร่วมเคียง

ทางยาวยังทอดเฉียง
ดังรุ้งเรียงที่ปลายฟ้า
เหยียบย่ำไปข้างหน้า
ก้าวที่กล้าและท้าทาย