การสร้างสรรค์สื่อหรือพัฒนาสื่อ

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างสรรค์สื่อหรือพัฒนาสื่อ
1. สร้างสรรค์ในการผลิตหรือพัฒนาสื่อ 2. สร้างสรรค์ระบบหรืการพัฒนาเทคนิควิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (0)