ความเห็น 800513

“ความรู้คู่กับปัญญา”

Gus.b
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

"ความรู้คือตัวจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่เสร็จ ส่วนปัญญาคือภาพของจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่ต่อเสร็จสมบูรณ์ "

       ในปัจจุบันคนที่มีความรู้แต่ไม่มีปัญญามีให้เห็นมากมาย จะเห็นได้ว่า คนที่เรียนจบถึงวุฒิปริญญาแต่ยังมีการฆ่าตัวตายให้เห็นในสังคม นั่นก็คือคนที่ไม่มีปัญญา

"คนที่มีปัญญาจะไม่โศรกเศร้าเสียใจในงานศพของญาติพี่น้อง"

my Learner's blog

Gus.b