"วันนี้อาจารย์ไม่ขาดสอนหรือครับ ?" ลูกศิษย์เทคโนฯ ปริญญาตรีปี 2 ที่เรียนวิชาไฟฟ้า ทักผมตอนทานข้าวกลางวัน ผมชงักไปในคำพูด และพยายามทบทวนคำพูดของเจ้าหมอนั่น ว่าเค้าคิดอะไรอยู่ ในคำถามของเขา เด็กสมัยนี้กล้ามากขึ้น ผมว่าเค้าคงถามในเชิงประชดประชันผมที่ขาดสอนบ่อย ผมก็เลยตอบเค้าไปว่า "เอ้อ ! ถามเข้าท่าว่ะ" 

           ความจริงแล้วผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าเดือนนี้ผมเข้าสอนเพียง 2 ครั้ง ถ้าลูกศิษย์ทำได้เค้าคงบอกว่า ผมหมดสิทธิ์ สอนแล้วเพราะว่าขาดเกิน 80 % สัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้สอนเค้าโดยขอแลกชั่วโมงกับอาจารย์อีกท่านหนึ่ง เนื่องจากต้องไปร่วมกิจกรรม UKM ที่มหิดล วันพฤหัสฯ กับวันศุกร์ เป็นอะไรที่แจคพอทมากๆ สำหรับเดือนนี้ เมื่อสัปดาห์ก่อน วันพฤหัสกับศุกร์ ก็มีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุด ซึ่งก็ซ้อนกับงานที่ Prof.Dr.Robert E Stake เจ้าพ่อแห่งวงการวัดผลและการประเมินมาพูด เรื่อง "ทิศทางใหม่ของการประเมิน"  ส่วนสัปดาห์หน้าผมต้องไปประเมินคณะวิทยาการจัดการ ก็ตรงกับวันพฤหัสฯ กับศุกร์อีกแล้ว

            ความจริงแล้ว ในสัปดาห์นี้ ผอ.หอสมุดก็จะให้ผมไปประชุม ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค ซึ่งมีประเด็นต้องหารือกันเรื่อง การจัดซื้อ e-Book ผมก็เลยต้องเรียน ผอ.ว่า ผมขออยู่สอนเพราะว่าเดือนนี้ผมเข้าสอนเพียงสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียว  เมื่อวานเลขาณุการสำนักหอสมุดก็วิ่งกระหืดกระหอบ มาบอกว่า อาจารย์คะ ผอ.ให้อาจารย์เข้าประชุม "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ซึ่งผมก็ควักน้อง โน้ตน้อย(PocketPC) ของผมออกมาเช็คแล้วต้องบอกว่าขอผมสอนเถอะนะครับไม่งั้นเดือนนี้ผมไม่ได้สอนเลยทั้งเดือน

               หลังจากที่ผมมอบหมายงานให้นิสิตไปศึกษาด้วยตนเองเรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า โดยผมโยนคำถามขึ้นไปในอากาศ ผ่านเว็บบอร์ดของพันทิพ และอธิบายกิจกรรมว่าเค้าต้องไปทำอะไรกับการเรียน และผมบอกว่าชั่วโมงนี้ผมจะเข้าเพียง 15 นาที ที่เหลือผมให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่พรุ่งนี้เช้าต้องมาเข้าคลาส ผมได้ยินเสียง เฮ  ! เล็กๆ จากกลุ่มนิสิต ไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดที่อยู่สอน เสียงเฮ ไม่รู้ว่าเกิดจากความคิดอย่างไร ผมยังไม่ได้ติดตาม ความคิดเขา

             ไม่ทราบว่าคุณเคยเจอคำถามแบบนี้จากนิสิตหรือไม่ เทอมนี้คุณหมดสิทธิสอนแล้วหรือยัง ?

หมายเหตุ บันทึกนี้เป็นบันทึกที่เขียนขึ้นใหม่ แต่ก็ไม่เหมือนเดิมครับ