สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4 ประเภท

  Contact

  สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4 ประเภท  
1. ครูผู้สอนเป็นสำคัญ 2. นักเรียนเป็นสำคัญ 3. สื่อเป็นสำคัญ 4. สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จิราพัชร มูนเมือง

Post ID: 39872, Created: , Updated, 2012-02-11 15:24:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #4#ประเภท#สื่อเป็นแหล่งความรู้มี

Recent Posts 

Comments (0)