อัจฉรา
นางสาว อัจฉรา มิว สุทธิสุนทรินทร์

Thailand's UPR Report‏


       วันนี้(วันพฤหัสที่ 23 กันยายน 2553)ไปประชุมมาเกี่ยวกับ Thailand's UPR Report เป็นการร่างรายงานเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่มี ที่พบในประเทศไทย ซึ่งรายงานนี้จะต้องทำขึ้นเพียง ๒๐ หน้า (กระทรวงต่างประเทศ-องค์การระหว่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบรายงานชุดนี้) ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจะทำอย่างไรให้ใส่ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดในประเทศไทยให้ครบ สั้น ๆ เข้าใจง่าย (แนบoutlineที่ทางตัวแทนร่างรายงานชุดนี้คิดขึ้นมาด้วยคะ) 
        จากoutlineทางกระทรวงต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับข้อ 3D และได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด จะเห็นว่า 3D ก็มีการแบ่งยอ่ยเป็นอีก 3 ประเด็น ซึ่งในที่ประชุมชี้แจงว่า ณ ตอนนี้คงแบ่งอย่างนี้ไปกอ่น หากได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว  เห็นว่าไม่เหมาะสมอาจมีการเเก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้า ซึ่งร่างนี้ต้องส่งในปี 2555
         ซึ่งในวันนี้ที่ทางองค์การระหว่างประเทศเชิญอ.แหววไปในประเด็นชาติพันธุ์ ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมในประเด็นสิทธิเด็กไปแล้ว
         ในที่ประชุมมีการยกตัวอย่างร่างรายงานของลาว และอเมริกา ซึ่งในประเด็นชาติพันธุ์ของลาวเขียนขึ้น 3 ย่อหน้า คือ ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพชีวิต , มาตรการต่าง ๆ การขจัดความยากจน ,ความเสมอภาคระหว่างชาติพันธุ์ ส่วนสหรัฐอเมริกาเขียนขึ้น 2 หน้า คือ การขัดแย้งและวิธีการจัดการเกี่ยวกับคนผิวสี , ความรุนแรงของชนเผ่า , นโยบายของประเทศที่มีต่อชนพื้นเมืองดั้งเดิม
          สรุปในที่ประชุมวันนี้ว่าร่างรายงานในประเด็นชาติพันธุ์จะเริ่มจาก

นิยามคำว่าชาติพันธุ์ (อิงจากรายงานcerd-แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.บุคคลบนพื้นทีสูง 2.ชาวเล 3.คนไทยมลายู 4.ชาติพันธุ์อื่นๆ)
กลุ่มชาติพันธุ์มีทั้งมีสัญชาติไทย และไม่มีสัญชาติไทย ปัญหาผลกระทบที่กลุ่มนี้ได้รับ
-การศึกษา
-สาธารณสุข
-การทำงาน/ประกอบธุรกิจ
-การเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากิน
-สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน
-พูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภาษามีการอนุรักษ์เรื่อยมา
-สิทธิการเข้าร่วมทางการเมืองในบางเรือ่ง เช่น สมัครเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สส. สว. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด
หลังจากนี้ทางก.ต่างประเทศจะขอข้อมูลจากผู้เช้าร่วมประชุมเป็นเรื่อง ๆ ไป 
และทราบมาว่าอาทิตย์หน้าจะจัดหารือกลุ่มแรงงาน
 
ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้
1.ผอ.พรรษา (สมช.)
2.ตัวแทนจากพม.
3.ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม (พี่ปั๋ม)
4.ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากร
5.ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
6.ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข
7.ตัวแทนจากกอ.รมน.
8.อ.ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง
9.น.ส.อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ โครงการบางกอกคลินิกฯ

หมายเลขบันทึก: 397574เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2010 08:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 16:30 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ดีค่ะ เป็นประโยชน์ต่อความจำ และสาธารณะ

เอาเค้าโครงโหลดเป็นไฟล์มาด้วยซิคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี