การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปอาฟริกา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพระพุทธะนโยบาย ให้กระจายคำสอนที่แท้เพื่อการพ้นทุกข์สู่ประชาชน ดังพระดำรัส เธอทั้่งหลายจงไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปแอฟริกาใต้

พระครูวิเทศพรหมคุณ Ph.D.

สสสส.ร.๒  สถาบันพระปกเกล้า , พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

           

            ยุคนี้ถ้าไม่พูดถึงทวีปแอฟริกา ก็เห็นว่าน่าจะเชย โดยเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ เพราะเป็นดินแดนที่อัศจรรย์ ทำให้คนทั้งโลกสะท้านสะเทือน หมกมุ่นอยู่หน้าจอทีวี  ต้องยกให้ประเทศที่จัดการแข่งขันการกีฬาในคราครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ผู้คนรู้จักประเทศเหล่านี้  โดยเฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ (The Republic of South Africa) ที่มีประธานาธิบดี ผู้เป็นที่รักของประชาชน คือ นายเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตผู้นำการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของคนผิวดำในแอฟริกาใต้ และต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศนั้น ปัจจุบันอายุครบ 90 ปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม  ท่านเป็นนักต่อสู้และรัฐบุรุษคนสำคัญคนหนึ่งของโลกผู้ซึ่ง เคยถูกรัฐบาลผิวขาวของแอฟริกาใต้จับขังคุกมาถึง 27 ปีเต็ม  ในปี 1985 ในขณะที่เขาก็ยังถูกขังอยู่ที่เกาะ Robben เขาก็ประกาศว่าจะเริ่มหันมาใช้การเจรจาแทน ซึ่งก็ทำให้พวกลูกน้องและกลุ่มผู้สนับสนุนต่างก็นึกว่าเขาถอดใจที่จะทำการต่อสู้เสียแล้ว

            ปัจจุบันมีประธานาธิบดีที่ชื่อว่า  นาย Thabo Mbeki ซึ่งเป็นประเทศจัดการแข่งขันกีฬาที่ก้องไปทั่วโลก

           ทวีปแอฟริกา (ภาษาอังกฤษ: Africa) เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร มีพื้นที่ 30,244,050 ตารางกิโลเมตร รวมหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ หรือคิดเป็นพื้นที่ 20.3% ของพื้นดินบนโลก และมีประชากรรวมมากกว่า 800 ล้านคนใน 54 ประเทศ คิดเป็น 1 ใน 7 ของประชากรทั่วโลก โรมันโบราณเรียกตอนเหนือของทวีปนี้ว่า ดินแดนแอฟริกา (Africa terra) ปัจจุบันคือ ประเทศตูนิเซีย ซึ่งเคยเป็นมณฑลแอฟริกาของโรมัน ทวีปแอฟริกาแบ่งออกได้เป็น 5 ภูมิภาคคือ เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก และตะวันตก

           แอฟริกาเหนือ  มี 7  ประเทศ     ซูดาน   แอลจีเรีย  อียิปต์  ลิเบีย  มอริตาเนีย มอรอคโก  ตูนิเซีย

         อาฟริกาตะวันตกมี  15 ประเทศ    โกตดิวัวร์    กานา      กินี   มาลี  เซียร์ราลีโอน   เคปเวิร์ด  ไลบีเรีย  ไนเจอร์  เบนิน  บูร์กินาฟาโซ กินี-บิสเซา  ไนจีเรีย  ซเนกัล  แกมเบีย   โตโก

         แอฟริกากลาง มี 9 ประเทศ กาบอง  แคมารูน  อิเควทอเรียลกินี    เซาตูเมและ ปรินซิปี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  แองโกลา  สาธารณรัฐคองโก  ชาด  สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง

        กล่าวถึงประเทศแอฟริกาใต้ เป็นประเทศอิสระที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับ ประเทศนามิเบีย ประเทศบอตสวานา ประเทศซิมบับเว ประเทศโมซัมบิก และ ประเทศสวาซิแลนด์ ส่วนประเทศเลโซโท (Lesotho) เป็นดินแดนที่ถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยอาณาเขตของประเทศแอฟริกาใต้ รวมทั้งยังเป็นประเทศส่งออกเพชรและ ทองคำ

         พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เริ่มเข้าไปสู่ประเทศอาฟริกาใต้ โดย ท่านฮุย ลิ ได้ก่อตั้งชมรมพุทธศาสนิกชนในแอฟริกาขึ้น และเปิดคอร์สอบรมสำหรับผู้ที่สนใจในพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 200 คน อายุระหว่าง 18-30 ปี จากประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา เช่น คองโก เคนยา มาลาวี ราวันดา และซิมบับเว เป็นต้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะอาศัยอยู่ในวัดและปฏิบัติพรหมจรรย์เช่นพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลานานถึง 3 ปี เพื่อที่จะศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้ถ่องแท้ จนสามารถนำไปปฏิบัติและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ ในปีแรกนั้นสอนหลักเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา ปีต่อมานักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตแบบตะวันออก และปีสุดท้ายจะได้ศึกษาปรัชญาขั้นสูงเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการนำไปประยุกต์ใช้ หลังจากเรียนจบแล้วนักศึกษาสามารถไปปฏิบัติธรรมต่อที่ประเทศไต้หวัน หรือจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านเกิดของตน โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับชมรมพุทธศาสนิกชนในแอฟริกา

        พระฮุย หลาน ฟา พระภิกษุรูปแรกของทวีปแอฟริกา เปิดเผยว่าท่านเป็นชาวคองโกที่สนใจในพุทธศาสนามานาน การที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพุทธศาสนาถือว่าเป็นกำไรของชีวิต ถึงแม้ว่าในช่วงแรก จะต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมจีนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมบ้านเกิดของท่าน ท่านได้ใช้เวลาศึกษาธรรมะที่วัดนี้เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันอีก 3 ปีเต็ม และได้เข้าพิธีบวชที่วัดพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งมีหลายคนที่นั้นค่อนข้างจะแปลกใจเมื่อเห็นชาวแอฟริกันครองผ้าเหลือง ในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปแรกในทวีปแอฟริกา ท่านมีปณิธาณที่จะกลับประเทศบ้านเกิด และเผยแพร่พุทธศาสนาให้เป็นที่กว้างขวาง ท่านให้ความเห็นว่า ประเทศในทวีปแอฟริกาเต็มไปด้วยความยากจน แต่หากคนส่วนใหญ่เข้าใจในหลักพุทธศาสนา ประชาชนจะสามารถพัฒนาจิตใจและนำประเทศไปสู่ความเจริญได้ ปัจจุบัน"วัดหนานฮวา

        ต่อมาวัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ส่งลูกศิษย์ให้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปแอฟริกา ซึ่งลูกศิษย์ได้ปรารภถึงท่านไว้ว่า “ท่านมีความรัก ความปรารถนาดีที่จะให้คนทั้งโลกพบกับสันติสุขที่แท้จริง จึงได้ส่งพุทธบุตรไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำสารแห่งรักที่แท้จริง แจ้งแก่ผู้คนทั่วโลก และประเทศแอฟริกาใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ความรักแท้ อันบริสุทธิ์เดินทางไปถึง เป็นความรักที่เติบโตจากจุดกำเนิดแห่งรักแท้ คือ ศูนย์กลางกาย จากจุดเริ่มต้นที่มีพระสงฆ์เดินทางไปสอนสมาธิที่ประเทศแอฟริกา ทำให้มีผู้คน ได้เข้าถึงสันติสุขภายใน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปัน และเกิดการชักชวน บุคคลผู้เป็นที่รักของตนให้มาปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึงความสุขแท้จำนวนมากมาย แล้ววันนี้ความรักจึงเป็นดั่งดวงตะวันภายในที่เปล่งแสงสว่างไปทั่วดินแดนแอฟริกาใต้  ภายใต้ชื่อวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก”

          แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ทวีแอฟริกา จะโดยคณะมหายาน ต่อมาพระธรรมทูตจากประเทศศรีลังกา  ขณะนี้เท่าที่ทราบว่าพระธรรมทูตไทยได้เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตแอฟริกาใต้ และในทวีปอเมริกา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาแก้ปัญหาชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#พระพุทธศาสนา#อาฟริกา#การเผยเผ่พระพุทธศาสนาในอาฟริกา

หมายเลขบันทึก: 397571, เขียน: 24 Sep 2010 @ 07:46 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • นมัสการท่าน
  • ตามมาเรียนรู้
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ
  • ได้ความรู้มากเลย
เด็กเรียน
IP: xxx.228.206.21
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆๆสุดๆๆๆๆๆๆthank you

ส้มซ่า
IP: xxx.155.45.204
เขียนเมื่อ 


ชอบมากเลยยย