"คุณเอื้อ"วงเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน

บทบาทที่ยังไม่ชัดเจน อุปสรรคในการขับเคลื่อน

วันที่ 15 กย.ณ หอสมุดประชาชน จ.นครศรีฯ กับเวทีเรียนรู้คุณเอื้อและคุณอำนวย ตามแผนเดิมที่ได้วางกันไว้ คือ ในช่วงเช้าเป็นวงเรียนรู้ของคุณอำนวยที่จะมาถอดบทเรียนจากเวทีคุณกิจทั้ง 3 ตำบลและร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายต่อไป ภาคบ่ายเป็นวงเรียนรู้คุณเอื้อซึ่งคุณอำนวยในช่วงเช้าก็อยู่ร่วมวงด้วย คุณภีม วิทยากรกระบวนการ          (คุณอำนวยวงเรียนรู้วันนี้) เตรียมทำการบ้าน กำหนดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้น แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์กลับพลิกผัน จากความไม่ชัดเจนในเรื่องการประสานงานคุณเอื้อ+คุณอำนวยมาพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้า จอมยุทธ์ KM (คุณภีม) จึงต้องสลับในภาคเช้าเป็นเวที คุณเอื้อ+คุณอำนวย ภาคบ่ายเป็นเวทีเข้มข้นคุณอำนวย ช่วงแรกปรึกษาหารือแนวทางการทำบัญชีของโครงการที่ได้          งบบูรณาการ (ceo) ซึ่งซับซ้อนกว่าที่เคยทำมา จากนั้นชี้แจง “มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2” และปรึกษาเรื่องที่  คุณอ้อ เจ้าหน้าที่จาก สคส.ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วันที่ 17 กย.สัมภาษณ์    พี่พัชณี (พอช.) ที่ชุมชนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครทุ่งสง เวลา 13.00 น.  18 กย.ท่านรองเสถียร พี่จุรีย์ ที่ท่าไร่ หลังจากนั้น สัมภาษณ์ อ.จำนง ครูสาว ครูแต้ว ทีม กศน.และ 19 กย.เข้าร่วมเวทีที่ ต.บางจาก ช่วงบ่ายเข้าพบท่านผู้ว่าฯ

            เข้าสู่วงคุณเอื้อนั้นน่าหนักใจพอสมควรกับบทบาทที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ยังขับเคลื่อนกระบวนการไม่ได้เวทีในวันนี้เหมือนกับการกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ยังมีประเด็นพูดคุยกันในเรื่องเดิมคือการทำความเข้าใจในบทบาท ซึ่งในความเป็นจริงบทบาทที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น คือ

คุณเอื้อจะเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มองเห็นภาพรวมทั้งหมด คอยเอื้ออำนวยสนับสนุน กำหนดในระดับนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในระดับบน

คุณอำนวยก็จะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่สามารถลงมาร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติจริง ในพื้นที่ 3 ตำบล เป้าหมายที่วางไว้

หนู เค เอ็ม คิดว่าในขั้นแรกหากเราเดินมาถูกทาง คือ  แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีทั้ง คุณเอื้อและคุณอำนวย ดังที่กล่าวข้างต้น  คุณอำนวยจะลงมาเรียนรู้ปฏิบัติจริง และนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาไปถ่ายทอด/รายงานต่อผู้บังคับบัญชา (คุณเอื้อ) ก็จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลอย่าง     ต่อเนื่องและทำงานควบคู่กันไปได้ เมื่อถึงเวทีเรียนรู้วงคุณเอื้อจะได้หาแนวทางขับเคลื่อนต่อไปได้

...น่าหนักใจ... จอมยุทธ์ KM ของเราจะสามารถหาแนวทางเพื่อที่จะขับเคลื่อนได้อย่างไรและจะทำอย่างไรกับบทบาทที่ยังไม่ชัดเจนของคุณเอื้อ ต้องติดตามกันนะคะ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณเอื้อ

หมายเลขบันทึก: 3967, เขียน: 16 Sep 2005 @ 08:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)