การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในนักศึกษาแพทย์ กลุ่มรังสี ( ๔ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนสอดแทรกจริยธรรม โดยการ ลปรร และ การสอนโดยการ KS

  นักศึกษาแพทย์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ๓ ที่ นำกระบวนการ เล่าเรื่องมาใช้ในการสอนจริยธรรม โดยที่ให้แต่ละท่าน เขียนลงใน "บัตรคำ" ว่าประสบการณ์ตรง จริง ในชีวิตที่ผ่านมา ได้เห็นภาพแพทย์ที่ดีเป็นอย่างไร เมื่อเขียนเสร็จก็ใช้กระบวนการ "สุนทรียสนทนา" โดยให้เล่าทีละคน และ ให้กลุ่มสรุปว่า แพทย์ที่ดีที่กลุ่มเขาได้ฟังจากประสบการณ์จริง ควรเป็นอย่างไร

  นี่คือ ตัวอย่าง การเล่าเรื่องที่เด็ก นักเรียนแพทย์ คนหนึ่งประทับใจในแพทย์ท่านหนึ่ง แพทย์ท่านนี้เป็นอาจารย์รุ่นกลางเก่า กลางใหม่ ท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสมถะ ใช้คำพูดคำจา กับผู้ป่วยด้วยความสุภาพ มีการเยี่ยมผู้ป่วยทุกเช้า และ ก่อนกลับบ้าน ซึ่งไม่เคยเห็นอาจารย์ท่านใดทำมาก่อน ทุกครั้งที่ได้เยี่ยมผู้ป่วยจะใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความละมุนละม่อม น่าเป็นแบบอย่าง น่าเคารพ และ เป็นกันเองกับผู้ป่วยทุกคน

 ไม่น่าเชื่อว่า อาจารย์ แพทย์ท่านนี้ตรงใจกับเด็กนักศึกษาหลายๆคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กนักศึกษาเล่าจบ กลุ่มก็สามารถที่จะรวบรวมประเด็นของการที่จะปฏิบัติตนเป็นแพทย์ที่ดี และ การดูแลผู้ป่วยควรต้องทำตนอย่างไร

 น่าสนใจใหมครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)