AAR_3rd UKM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานคลัง พัสดุ การเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น AAR หลัง เสวนา UKM ครั้งที่ ๓

  ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ และ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วม ลปรร หลังจากที่เข้าเสวนา เครือข่ายการจัดการความรู้ครั้งที่ ๓

  ประเด็นที่ ลปรร กับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเสวนา คือ

  ๑. ได้รับประสบการณ์อะไร

  ๒. นำไปทำอะไร

  ๓. มีข้อสงสัยอย่างไร

 ในประเด็นแรก ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการเสวนา การจัดการความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัย ทุกท่านมีความเห็นตรงกัน คือ ทุกมหาวิทยาลัยมีจุดเด่น ซึ่งจะต้องนำมาปรึกษาหารือในทีมงาน มข. สิ่งใดที่สามารถทำได้ จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเรา

 ประเด็นที่สอง ท่าน ผู้อำนวยการกองคลัง ท่านได้เล่าให้ฟัง สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับท่าน คือ ท่านได้เริ่มใช้ IT โดยเข้ามาอ่าน mail และ blog ที่ผมทำและส่ง ทำให้ถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปพัฒนางานของท่าน

 ประเด็นสุดท้าย มีทีมงานสงสัยว่า ทำไมผู้บริหารท่านเฉยๆ จะทำอย่างไรดี ผมเลยนำ เอกสารของท่านอาจารย์ หมอ วิจารณ์ มานำเสนอ ดังนี้ครับ

    จุดที่สำคัญคือ ใช้ KM ภายใต้ความรับผิดชอบของเราเอง ภายในหน่วยงานของเราไม่เน้นการควบคุมสั่งการ แต่เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยของเราก็ได้ประโยชน์

     ถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ เราก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อน เปลี่ยนในหน่วยงานที่เรารับผิดชอบก่อน ต่อเมื่อมีโอกาส จึงค่อยร่วมกับภาคีแนวร่วมดำเนินการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่

    ฟังแล้วคงเป็นหนทางที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ครับ

                                                                                             JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#aar

หมายเลขบันทึก: 3962, เขียน: 15 Sep 2005 @ 19:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)