โครงการพัฒนางาน  Patho OTOP   เรื่อง กล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษทิชชู  โดยหน่วยรับสิ่งตรวจและ OPD หรือ ชื่อทีม  Center and OPD Lab   กลุ่มนี้มีสมาชิกอุ่นหนาฝาคั่งจริงๆค่ะ   มีคุณเพ็ญแข  เป็นหัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่มมี มีณา, พี่แจ๋ว, พี่วิภา, พี่จรรยา, พี่น้อย, พี่จรูญ และพี่อร     มีคุณชวดี (นามแฝง..พี่เม่ย)  และคุณพิพัฒน์ชัย (ชื่อที่ใช้ไม่เป็นทางการ..พีท, เคน, โอ๋ง) เป็นที่ปรึกษา   ผู้เขียนเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม  แต่วันนี้ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคิดดังๆให้ได้ยินทั่วกัน  งานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่สมาชิกเท่านั้น  ทั้งเจ้าหน้าที่รับส่งlab, เจ้าหน้าที่ห้องlab, ward,OPD, เจ้าหน้าที่เจาะเลือด…..รวมทั้งญาติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองด้วยที่มาส่ง labเอง
             งานก็ดำเนินไปมากแล้ว  ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองใช้ พร้อมกับการปรับเปลี่ยนแบบที่เขาเรียกว่า การพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง นั่นละค่ะ