วันอังคารที่ 13 – วันพุธที่ 14 ก.ย. 48 ตัวผมเอง ท่านอาจารย์มาลินี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และคุณเบิร์ด จากกองแผน มน. (ธงชัย แสงจันทร์) มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ที่จัดโดย ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  มีเรื่องดี ๆ จะเล่าจำนวนมาก แต่วันนี้ขอแค่เอา KM model ของ สคส. และสถาบันเพิ่ม ฯ (เท่าที่ผมทราบ) มาเทียบเคียงกันให้ดู ดังภาพข้างล่าง ภาพรวม ๆ คือ ภาพแรกเป็น KM model ของ สคส. เป็นปลาทูเต็มตัว มีเนื้อหนัง สมอง หัวใจ และหางครบ ส่วน KM model ของสถาบันเพิ่ม ฯ (ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง) จะเห็นว่า คล้าย ๆ ปลาเช่นกัน แต่ว่า มีแต่ก้างและหันหัวไปคนละทางกับของ สคส. วันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ


              


        


         วิบูลย์ วัฒนาธร