กำหนดการ “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”

         ตามที่ผมเคยได้เล่าถึง “KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา” (link) นั้น วันศุกร์ที่ 9 ก.ย.48 ผมได้รับ e-mail จากคุณจุฑามาศ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) เรื่องกำหนดการคร่าว ๆ จึงขอนำมาแจ้งให้ทราบดังนี้ครับ

เรียน ท่านอาจารย์วิบูลย์
       หนูขอส่งกำหนดการคร่าวๆ เฉพาะรายชื่อวิทยากรก่อนนะคะ  ส่วนเวลายังไม่ได้กำหนดค่ะ  หากลงตัวแล้ว จะส่งให้ท่านอาจารย์ทันทีค่ะ
                                    ขอบพระคุณค่ะ
                                      จุฑามาศ

(ร่าง)
กำหนดการสัมมนาในหัวข้อ  “KM :  การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา”
วันอาทิตย์ที่  2  ตุลาคม  2548
เวลา  13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม 1-2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

         วิทยากร  :
         1.ผศ.ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  (Best Practice)
         2.รศ. อำนวย  แสงโนรี  จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ความก้าวหน้าจาก U Fair 1)
         3.รศ. จิตเจริญ  ไชยาคำ  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (การจัดการความรู้)
         4.ดร. อัจฉริยา  อักษรอินทร์  จาก NECTEC  (โปรแกรมและซอฟต์แวร์  การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ)


         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)