บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน


คณะกรรมการคงจะเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการเข้ารับการตรวจประเมิน เนื่องทางคณะกรรมการไม่ค่อยว่าง และผมได้ประสานงานไปบ่อยมาก

    วันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมาตรวจคณะสหเวชศาสตร์ โดยทางคณะได้ไปสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมเตรียมไปยืนรอรับคณะกรรมการบริเวณด้านหน้าอาคาร ปรากฎว่าคณะกรรมการเข้ามาบริเวณด้านหลังอาคาร มาทั้งหมด 4 ท่าน ผมจึงพาไปห้องประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดของการตรวจ คณะกรรมการได้แนะนำกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ

    คณะกรรมการได้ให้ผมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ให้ทราบ ผมเองได้บรรยายถึงเกณฑ์การตรวจสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานของกรมอนามัยทั้ง 4 เกณฑ์ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ให้คณะกรรมการทราบโดยภาพรวมของคณะ เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ในการเข้ารับการตรวจ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ตรวจรายละเอียดของเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรายข้อ (ตรวจสอบว่ามี หรือไม่มี เหมือนกับการตรวจสอบการประกันคุณภาพที่เน้นกระบวนการ) ผมไม่ได้จัดเตรียมเป็นแฟ้มตามเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการจึงแนะนำว่าควรมีการจัดเอกสารเป็นแฟ้มไว้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของคณะกรรมการ 

     ต่อจากนั้นได้มีการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากทางคณะมีพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. มาตั้งแต่ปี 2542 ด้านกายภาพจึงไม่น่าเป็นห่วง ส่วนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพทางภาควิชาได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร มีการจัดตู้ยาให้ทุกหน่วย และมีศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับบุคลากร  ในระหว่างที่ตรวจประเมินสถานที่ทำงาน คณะกรรมการจะมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับทางคณะ นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำให้โรงอาหาร ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล จากกรมอนามัย เนื่องจากโรงอาหารเป็นการบริหารในรูปคณะกรรมการของ 3 คณะ คือ (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์) ผมเองไม่ได้เป็นคณะกรรมการ แต่ก็มีความสนใจที่จะให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อคุณภาพชีวิตดีของบุคลากร  ในกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ผ่านมาผมได้ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการได้เชิญชวนให้เข้าร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ในเว็บไซด์ www.stopdrink.com ซึ่งผมได้ลงนามงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว เพราะบอยไม่ดื่มอยู่แล้ว

         หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ผมได้สอบถามคณะกรรมการว่าผลการตรวจเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับคำตอบจากคณะกรรมการว่า ผ่าน (น่าจะผ่านในระดับต้น เนื่องจากหน่วยงานของเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านการตรวจดังกล่าว)  คณะกรรมการคงจะเห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการเข้ารับการตรวจประเมิน เนื่องทางคณะกรรมการไม่ค่อยว่าง และผมได้ประสานงานไปบ่อยมาก  สำหรับผลการตรวจประเมินทางคณะกรรมการจะรายผลไปยังกรมอนามัย เพื่อมอบใบรับรองจากกรมอนามัยให้คณะในภายหลัง ท้ายสุดขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต แม่บ้าน คนสวน และยาม ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันทำสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

หมายเลขบันทึก: 3955เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2005 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี