พลังของกลุ่มนิสิต ม.นเรศวร

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิสิตม.นเรศวรต้านภัยสื่อลามก

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 สภานิสิตและชมรมส่วนกลาง  ได้จัดโครงการอบรมวัยใสสานสายใยนำวัฒนธรรมไทยต้านภัยสื่อลามก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ                   

           กระบวนการจัดงานเน้นวัตถุประสงค์ตรงที่ว่า เพื่อพัฒนานิสิตและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้เล็งเห็นถึงพิษภัยที่เกิดจากสื่อลามก  รวมถึงสร้างสามัญสำนึกให้กับนิสิตและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ซึมทราบในเรื่องพิษภัยจากสื่อลามก                                             

            โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นลักษณะการประกวดขบวนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยสื่อลามกจากพลังของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สมัครใจเข้าร่วมในทุกคณะ  ซึ่งประธานสโมสรนิสิตทุกคณะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  ในการรวมพลคนในคณะ  และรูปแบบของการแต่งกายส่วนใหญ่นิสิตจะแต่งกายแบบย้อนยุค   รวมถึงการประกวดป้ายสื่อลามก  การอบรมโดยวิทยากร ที่เข้าถึงนิสิตได้ ยกตัวอย่างสื่อลามกในปัจจุบันให้เห็นจริง สามารถตรึงนิสิตได้   ในฐานะที่ผู้เขียนได้ดำเนินการการจัดโครงการหรือได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ หรือไปช่วยงานของหน่วยงานอื่น  มาพอสมควร  ต้องขอชมเชยว่าพลังของกลุ่มนิสิตม.นเรศวร ที่ต่อต้านภัยจากสื่อลามก นั้น ก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มเยาวชนอื่น ๆ เหมือนกันน๊ะ  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า นิสิตม.นเรศวร  ได้ตระหนักถึงพิษภัยจากสื่อลามก  จึงรวมกลุ่มกันได้เป็นจำนวนมากถึง สองพันคน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิตความเห็น (0)