Google เปิดตัว Blog Search

หลายๆ คนก็คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าสักวัน ทั้ง MS, Yahoo, และ Google
ก็คงเปิดบริการค้นหาข้อมูล เฉพาะสำหรับ Blog ขึ้นมา

รายละเอียดและ Faq อ่านได้ที่หน้า About ครับ

Blog Search นี้จะทำการ Index ผ่านทาง RSS เป็นหลัก ดังนั้นระบบ Blog
ควรจะผลิต RSS เป็น Full content ด้วย เพื่อให้ Index ได้ง่าย
ตอนนี้ Gotoknow ยังไ่ม่อยู่ใน List ของเขาครับ (หลักๆ คือ Space กับ Blogspot)
อีกหน่อย เขาจะทำระบบให้แจ้งที่อยู่ของ RSS Feed ไปได้
ตอนนี้ถ้าอยากเข้า ก็ต้อง Ping ไปที่ Weblogs.com เอา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog Watchความเห็น (0)