ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนใหม่ จบทางด้านบริการโลหิต มหาวิทยาลััยมหิดล คุณปิยะ รามโกมุท นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานคลังเลือด ของสบร  ในวันที่ 6 ก.ค 2549 ที่สวนอัมพร พร้อมกับลูกเดียร์ วันนั้น... ถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวไปสักหน่อยในตอนสายๆ แต่ดูทุกคนมีความสุขดี มองไปมีแต่รอยยิ้มด้วยกันทั้งนั้น ช่างน่าชื่นใจจริงๆ กับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน......ยามสุขใจ...ร้อนกายดูพลันจะหายไปหมดสิ้น.

           คุณปิยะ (พี่ชายค่ะ)โดยปกติจะให้ความสำคัญกับการทำงาน สูงมากกว่าความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง  ชนิดที่ว่าไม่มีคนทำงาน...ไม่ไปเรียน....รอมีคน ค่อยไปเรียน แต่ผู้เขียนคิดว่าการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม เป็นการพัฒนาคน ที่จะนำมาพัฒนางานให้ดีขึ้นต่อไป จึงจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญทั้ง 2 ส่วน...กว่าพี่ชายจะเชื่อ ก็เล่นเอาเหนื่อยทีเดียวแหล่ะ ....แต่ก็คุ้มค่ะ

    เข้าใจว่าบัณฑิตทุกคนที่สามารถ ผ่านกระบวนการทดสอบความรู้ ความสามารถ และความมีคุณธรรม (น่าจะ) ออกมาได้ต้องใช้ความมานะ..... พยายาม...บากบั่น อย่างมากทีเดียว ผู้เขียนขอชื่นชมบัณฑิตทุกคน ในที่แห่งนี้...ขอปรบมือให้ค่ะ......

           เรามาถึงแล้ว  ณ   จุดที่เคยใฝ่ฝัน

      เรามาถึงวันที่รับรู้ว่า.....นี่คือความจริง

            นับแต่นี้......ในนามของบัณฑิต

        เราขอตั้งปณิธานว่า......เราจะก้าวต่อไป

            เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับชีวิต

และอุทิศความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อสังคม.... by skywalker. 

(คัดลอกมาจากหนังสือ รางวัลแห่งชีวิต : มนต์สุนทร สุราช) 


  อจ.นพ.วิโรจน์ (เสื้อสีเหลือง) หัวหน้าภาควิชา และ advisor

 Family

 
Colleagues