บุปผา  ชมชื่น  (อ้อย)

ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย  (ห้องตรวจพิเศษ)

E-mail : [email protected]