การอบรมโครงงานภาษาอังกฤษ(2)

การอบรมครูครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสร้างคู่มือครู: การเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน (Creating a teaching manual for project-based foreign language instruction)

  ผู้เขียนได้อบรมครูภาษาอังกฤษเป็นครั้งที่ 3 ปรากฏว่าผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ตั้งใจเข้ารับอบรมมาก ผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน ได้ความคิดว่าครูควรใช้คำถามนำไปสู่การทำโครงงานภาษาอังกฤษ ลองดูรูปว่าตั้งใจขนาดไหน

   

 

<p></p><p></p><p></p><p>  Website ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการทำโครงงาน </p><p>  </p><p></p><p>ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงาน </p><p></p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด </p><p></p><p></p><p>ในครั้งต่อไปจะมีการอบรมครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงงานอีกท่านใดสนใจติดต่อที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยติดต่อคุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 ท่านใดมีปัญหาอยากทราบเกี่ยวกับ การวิจัยในชั้นเรียน การสอนเด็กเล็กและการทำโครงงานภาษาอังกฤษเชิญถามได้เลยคะ               </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puangpen's blogความเห็น (4)

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

น่าสนใจนะคะ..ท่านเดินสายให้การอบรมหรือเปล่าคะ...ครูอ้อยสนใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูประยงค์ แสงสีดา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสอนรายวิชาโครงงานชั้นม.3 ซึ่งตัวเองไม่ชำนาญเลยอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการออกข้อสอบโครงงานภาษาอังกฤษด้วยค่ะ

ครูนิตา
IP: xxx.147.39.109
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้นด้วยค่ะ ยังไม่ชำนาญเกี่ยวกับการทำโครงงาน ก็เลยอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอ.

ครูต้อยบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วค่ะ

ปิดเทอมมีจัดอบรมที่ไหนไหมคะ

อยากอบรมบ้าง

เปิดเทอมจะได้นำไปสอนนักเรียนค่ะ

ขอบคุณค่ะ