ความเห็น 1802964

การอบรมโครงงานภาษาอังกฤษ(2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอ.

ครูต้อยบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วค่ะ

ปิดเทอมมีจัดอบรมที่ไหนไหมคะ

อยากอบรมบ้าง

เปิดเทอมจะได้นำไปสอนนักเรียนค่ะ

ขอบคุณค่ะ