ความเห็น 191640

การอบรมโครงงานภาษาอังกฤษ(2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

น่าสนใจนะคะ..ท่านเดินสายให้การอบรมหรือเปล่าคะ...ครูอ้อยสนใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ