วันนี้ ( 18 ก.ค.2549 ) ช่วงบ่ายไปพบวัดอรัญญาวาส พบกับคุณสำรวย ๆ เล่าว่า พี่ ๆ จากโครงการฯ  จะมาน่าน ราวบ่าย 2  เมื่อฟัง เลยถามคุณสำรวยฯ ว่า แบบนี้ให้คุณสุเรียนฯ มาร่วมฟังด้วยดีไหม  ขอบอกว่าดีจึงโทร.ประสานเชิญชวน  ทราบว่านัดต้องเลื่อนไปราวชั่วโมงเศษ เพราะคณะเพิ่งอยู่ที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

                        เวลา 15.45 น.โดยประมาณ ไปกับคุณพิจักขณ์ฯ และเพื่อนร่วมงานที่ห้องโสตฯ รร.น่านคริสเตียน หรือ นคศ.บน   มีการแนะนำโครงการฯ น่าสนใจ  จากนั้นแลกเปลี่ยนกันพบหอมปากหอมคำ  คณะฯ ขอไปดูสถานที่ นคศ.ล่าง  แล้ววกกลับมาพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับคำสัมภาษณ์  เพราะหากผ่านคาดว่า ราว 2 เดือนจะมีกิจกรรมตามโครงการฯ

                        เวลา 19.30 น.ชาวน่านและคณะฯ นัดหมายพบพูดคุย เพื่อให้ได้แนวทางว่า  จะดำเนินการต่อไปร่วมกันได้หรือไม่ อย่างไร  ฟังแว่ว ๆ มาว่า  ผ่านเกณฑ์ไปได้ร้อยละ 75 แล้ว  มีความคืบหน้าประการใด เห็นว่าดี ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ น่าสนใจจะนำมาเล่าแจ้งแถลงไขไว้ที่นี่อีกครับ

                        @ก่อนนอนเปิดสมุดบันทึกเดิมทบทวน คุณสำรวยฯ เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณพิจักขณ์ฯ  และโครงการนี้กับเราได้ฟังพร้อมกับคุณสุเรียนฯ เมื่อค่ำวันที่ 2  มีนาคม 2549 ที่สำนักปฏิบัติธรรมวังกาบราง @