มหกรรม KM ราชการสู่ LO (21 ก.ค. 49)

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Best practice

จ๊ะจ๋าก็เป็นหนึ่งในทีมงานของ สคส. ที่มีความรู้สึกตื่นเต้นเข้ามาทุกทีๆ เมื่อกำหนดงานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO งวดเข้ามาเรื่อยๆ เหลืออีกเพียงไม่กี่วัน เจ้าหน้าที่ทุกคนก็รีบเร่งในการเตรียมงานทุกขั้นตอน เพื่อความสมบูรณ์ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  เพราะเนื่องมาจากว่า งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นภาคราชการที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย 227 หน่วยงานราชการ กำหนดงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549  เวลา 9.00 น. 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   โดยเป็นการร่วมจัดงาน 3 หน่วยงานคือ สำนักงาน ก.พ.ร.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

ห้องประชุมย่อยสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเวลา 10. 50 -14.30 น. มี 3 ห้องดังนี้

 • ห้อง A         KM  กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม  (Shared Vision)
 • ห้อง B         KM  กับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
 • ห้อง C         KM  กับการพัฒนาบุคลากร  (Human Resource Development)
 • จ๊ะจ๋าได้ทำหน้าที่ในการประสานงาน ของห้อง B ซึ่งเป็นห้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนของกระบวนการ เรียนรู้

   สำหรับห้อง B เราได้เชิญหน่วยงานที่เป็น Best practice สำหรับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คือ กรมชลประทาน กรมอนามัย และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท   ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะพูดคุยใน 2 เรื่องใหญ่ๆ  

   

  • โดยช่วงเช้า  เน้นจุดเด่นการวางกลยุทธ์ แผน และวิธีดำเนินการ KM   ของหน่วยงานที่มีขนาด โครงสร้างและบทบาทงานที่แตกต่างกันทั้ง 3 หน่วยงาน
  • ช่วงบ่าย เน้นจุดเด่นการทำ คลังความรู้ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่เหมือนกัน  ทั้งการออกแบบ สร้าง และใช้ประโยชน์ของ คลังความรู้  ที่เป็นทั้งเครื่องมือกระตุ้นหรือส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคน พัฒนาตนเอง หรือแม้กระทั่งใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมายาวนานในตัวผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ

   

  ซึ่งทั้ง 3 ห้องนี้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยนำตัวอย่างหน่วยงานที่สำเร็จมาแลกเปลี่ยนให้กับผู้ที่กำลังดำเนินการเรียนรู้  และในทางกลับกันทุกท่านที่เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรรับเชิญได้อีกด้วย ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่มุ่งหวังให้หน่วยงานราชการทั้ง 227  เดินถูกทางมากยิ่งขึ้น 

   ซึ่งรายละเอียดกำหนดการต่างๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.kmi.or.th

   

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ผมไม่มีโอกาสมาร่วมงาน จะขอรออ่านจาก blog นี้นะครับ

พี่เล็กได้รับโอกาสดี ๆ นี้ด้วย แล้วพบกันนะจ๊ะ