วันเวลาทำให้เราเรียนรู้

ให้เราเข้าใจความหมายของชีวิต

เมื่อผู้คนเป็นดั่งสายน้ำ

เป็นดั่งความหมายซึ่งมาบรรจบกัน

ดั่งสายน้ำที่ต่างเรียนรู้กันและกัน

ชีวิตของเรา และผู้คนมากมาย

ต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สัมผัส สัมพันธ์ และประสานความหมายอันมากมาย