หลายครั้งหลายครา

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในชีวิต

ท่ามกลางการก้าวย่าง และการเดินทางของเรา

ว่าเรากำลังก้าวไป ในหนทางอันไม่สิ้นสุด

เพื่อค้นหาสิ่งใด

เงื่อนไขและสัมภาระของชีวิต

ได้ทำให้เราเข้าใจ ถึงภาระอันยิ่งใหญ่ของชีวิตหรือไม่

ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ได้ถึงลิขิตที่เราต้องเป็นผู้เลือก

ได้มากน้อยเพียงใด

หลายครั้งหลายครา

ที่เราตั้งคำถามกับตัวเอง

ถึงหนทางแห่งการเดินทางอันยาวไกล