เรื่องที่เอามาเล่าต่อในวันนี้ คิดว่าคงมีคนอื่น ที่อื่นปฏิบัติอยู่บ้างแล้ว แต่ที่เอามาเล่าเพราะคิดว่าจะได้ช่วยกันขยายความคิดให้กว้างไกลต่อไปอีกค่ะ

เรื่องก็คือ ปกติจะได้เห็นวิธีการประหยัดต่างๆจากชาวเคมีคลินิกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการช่วย"หลวง"ไปโดยปริยาย เช่น เราจะใช้น้ำยากันจนแทบจะหยดสุดท้าย ด้วยการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆอย่างที่คุณศิริเคยเอามาเล่าให้ฟังในบันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟัง ของเธอ

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเฉพาะสาขาของเรา แต่คราวนี้เป็นเรื่องของกระดาษพิมพ์ค่ะ เรามีเครื่องอัตโนมัติที่จะใช้พิมพ์ผลออกมาพร้อมๆกับการส่งผลออกไปทางเครื่องคอมฯ ซึ่งโดยปกติเขาจะพิมพ์กันหน้าเดียว แต่เราชาวเคมีคลินิก ผู้เลื่องชื่อเรื่องการประหยัด เราจะใช้ทั้งสองหน้าค่ะ โดยเก็บส่วนที่ใช้แล้วหน้าเดียวแยกจากส่วนที่ใช้แล้วทั้ง 2 ด้าน แล้วก็นำกลับมาใช้ให้หมดทั้ง 2 ด้านก่อนที่จะเก็บไปขายต่อให้เขาเอาไป recycle

ด้วยวิธีง่ายๆที่เกิดจากการคิดนิดเดียวเท่านั้น ทำให้เราลดปริมาณการใช้กระดาษได้ลงถึงครึ่งหนึ่ง ใครที่ยังใช้กระดาษเพียงด้านเดียวอยู่ ช่วยๆกันใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้านะคะ ลดการตัดไม้ลงได้บ้าง

ถ้าสังเกตในรูปแรกให้ดีจะเห็นว่า ช่วงระยะระหว่างผลแต่ละรายนั้นห่างพอควร คุณศิริเล่าว่า เธอเคยถามทางบริษัทผู้ผลิตแล้วว่าจะสามารถปรับให้ลดลงอีกได้ไหม เพื่อประหยัดกระดาษ (เอากับเธอสิคะ...คุณนายสมุทรตัวจริง) แต่ปรากฎว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ ก็ถือเป็นความพยายามต่อยอดความประหยัดเพิ่มขึ้นไปอีก น่าชื่นชมไหมคะ