ข้อตกลงของการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านตาก

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อนั้น เราได้ใช้ความเสี่ยงมาช่วยในการพิจารณา

              ในโรงพยาบาลชุมชน การดูแลผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากความจำกัดในด้านต่างๆของทรัพยากรที่มี เวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจะไม่ได้เผื่อใจไว้กับความผิดพลาดหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยในทางการแพทย์ครูแพทย์มักจะสอนเสมอว่า ไม่มีอะไร 100 % ในทางการแพทย์(Medicine) นั่นคือให้แพทย์ตระหนักเสมอว่าสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา แม้จะระมัดระวังหรือทำอย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม แต่สำหรับผู้ป่วยแล้วเขาจะขอ 100%เสมอ ไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเอง

              ในการดูแลผู้ป่วย ทางองค์กรแพทย์ร่วมกับทีมพัฒนาคลินิกบริการได้ กำหนดแนวทางในการรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลและในการส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่าไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย โดยเอาบทเรียนแห่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งจากในโรงพยาบาลบ้านตากเองและในโรงพยาบาลอื่นๆที่เป็นข่าวมาช่วยกำหนด

หลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

 1. สภาวะของโรคและผู้ป่วยต้องการการดูแลรักษาใกล้ชิดหรือการทำหัตถการ การให้ยาที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 2. ไม่มั่นใจในการดูแลตนเองหรือติดตามอาการของผู้ป่วยและญาติที่บ้าน
 3. เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
 4. มาด้วยโรคเดิมเป็นครั้งที่สองในเวลาติดๆกัน
 5. ญาติหรือตัวผู้ป่วยต้องการแม้จะได้รับการอธิบายแล้ว
 6. กลับบ้านไม่ได้ บ้านไกล มาตรวจติดตามลำบาก

หลักเกณฑ์ในการส่งตัวผู้ป่วยในไปรักษาต่อที่อื่น

 1. สภาวะของโรคและผู้ป่วยต้องการการดูแลรักษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 2. ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยหรือการรักษา
 3. ไม่มีเครื่องมือ สถานที่ ยาอุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
 4. เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 5. รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 6. ญาติหรือตัวผู้ป่วยต้องการแม้จะได้รับการอธิบายแล้ว
 7. มีความผิดพลาดในการรักษาที่ต้องการการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

                    ขอแลกเปลี่ยนประเด็นการเยี่ยมผู้ป่วย การดูแลของญาติ และการเยี่ยมของญาติสนิทมิตรสหาย เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับคุณหมอฯ 

                    หลักความจริง  รพ.ในจังหวัดน่าน อุดมไปด้วยญาติผู้ป่วย  จะห่วงใยผู้ป่วย  มาเฝ้า มาเยี่ยม ดูอบอุ่น จนผู้ป่วยไม่ได้พักผ่อน และจะห้ามก็ยากอยู่ด้วยมีธรรมเนียมตามนานมาก

                    หลักวิชาการ   ผู้ป่วยควรต้องได้รับการดูแล และปราศจากการรับเชื้อ  แพร่เชื้อ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อที่ รพ.จะได้ใช้ความรู้ดูแลเต็มที่

                    หลักการร่วมกัน หรือที่คุณหมอแจ้งมาว่า ข้อตกลงนี้ น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ  การสื่อสารในยุคนี้วุ่นวายสับสนไปหมด  ผู้ให้บริหาร และผู้รับบริการควรต้องใจเย็น ข้อเสนอแนะดี ๆ ของคุณหมอฯ ขออนุญาตนำไปบอกต่อ คงไม่ขัดข้องนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า.

เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ และหากมีข้อเสนอแนะดีๆจากผู้ป่วย ชุมชนหรือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่เป็นตัวอย่างของที่น่าน ช่วยส่งผ่านมาให้ผมด้วยนะครับ จะได้เรียนรู้ไปด้วยครับ