การทบทวนตัวเองของเครือข่ายฯ (1)

       เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม  2549  ที่ผ่านมา  ทางเครือข่ายฯได้จัดเวที (ซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหมือนกันค่ะ) ผู้วิจัยตั้งชื่อให้ว่าเป็นเวที "ทบทวนตัวเองของเครือข่ายฯ" (ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ไม่ได้เข้าร่วมหรอกค่ะ  เพราะ  ไม่ว่าง) แต่ก็มีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือบันทึกรายละเอียดของเวทีเอาไว้ให้  ผู้วิจัยได้รับการบอกเล่าว่าวันนั้นมีคณะกรรมการเครือข่ายฯมาร่วมประชุมประมาณ 20 คน  เท่ากับว่าขาดไปประมาณ 7 คนค่ะ   สำหรับบรรยากาศก็ดีค่ะ  ไม่ตึงเครียดอะไร  รู้สึกว่าในวันนี้คณะกรรมการแต่ละกลุ่มจะกล้าพูดมากขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ  ถ้าหากไม่พูดก็เท่ากับว่าเรายอมรับทุกอย่างที่ถูกบัญชามา  (ผู้วิจัยหวังลึกๆว่าคงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป)

        สำหรับเนื้อหาของการพูดคุยในวันนั้น  ช่วงเช้าเป็นการพูดคุยในเรื่อง "ปัญหา" ที่อยู่ในภายในเครือข่ายฯ  หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มต้องไปช่วยกันคิดว่า"สาเหตุของปัญหา" คืออะไร  รวมทั้ง "แนวทางในการแก้ไขปัญหา" ควรเป็นอย่างไร  วันนี้ผู้วิจัยก็เลยขอถือโอกาสนำมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ  ที่ตัดสินใจนำมาเล่าให้ฟังนั้น  ไม่ใช่เป็นการประจานเครือข่ายฯนะคะ  แต่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ได้เป็นความลับอะไร  นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยซำ  เผื่อว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเข้ามา  โดยมีปัญหาทั้งหมด 8 ปัญหา  (วันนี้จะขอเล่าสัก 2 ปัญหาก็แล้วกันค่ะ  เพราะ  ต้องรีบไปงานศพต่อ)


                  ปัญหา                                         สาเหตุ                            


1.บุคคลากร

    1.1ขาดความรู้  ความเข้าใจ           1.1เนื้อหาการประชุมไม่กระชับ

    1.2ขาดความสามัคคี                      1.2ขาดการอบรม  สัมมนา

    1.3ขาดขวัญ  กำลังใจ                     1.3ขาดเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

    1.4ไม่รู้บทบาทหน้าที่                      1.4ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม

    1.5ไม่มาประชุม                               1.5ขาดการมีส่วนร่วม

    1.6ไม่รับผิดชอบ                              1.6เรียกประชุมบ่อย 

                                                                   พูดเรื่องเดิม

    1.7ไม่มีความพร้อม                          1.7ขาดการให้กำลังใจ

    1.8ความท้อแท้ใจ                            1.8ขาดความพร้อม

    1.9ขาดการนิเทศงาน                       1.9ปัญหาครอบครัว

    1.10ปัญหาครอบครัว

 


การแก้ไขปัญหา

 


    1.1จัดอบรมสัมมนาบุคลากร

    1.2ศึกษาดูงาน

    1.3หางบประมาณหนุนเสริมค่าเดินทาง

    1.4จัดเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทน

    1.5จัดทำคู่มือแจก

    1.6ให้มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

    1.7แต่งตั้งกรรมการแทนที่ว่าง

 


                   ปัญหา                                           สาเหตุ


2.โครงสร้าง

     2.1โครงสร้างไม่นิ่ง                      2.1ไม่ถามความสมัครใจก่อน

     2.2คณะทำงานมีไม่ครบ               2.2ขาดวินัย 

                                                                ขาดความรับผิดชอบ

                                                           2.3ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้

                                                                  รับมอบหมาย

                                                            2.4ขาดความรู้  ความสามารถ

                                                                  ขาดความเหมาะสม

                                                            2.5โครงสร้างไม่นิ่ง

                                                                   ปรับเปลี่ยนตลอด

                                                            2.6การขอแยกกลุ่มไป

                                                                  บริหารจัดการเอง


การแก้ไขปัญหา


     2.1ให้ถามความสมัครใจก่อน

     2.2ตั้งกรรมการแทนที่ว่าง

     2.3แสวงหาความรู้

     2.4ปรับแผนวิธีการประชุม

     2.5จัดคนให้ตรงกับความรู้  ความสามารถ

     วันนี้ขอเล่าแค่นี้ก่อนค่ะ  แล้วจะมาเล่าต่อนะคะ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
วันที่ผมไปลำปางคราวก่อน ตอนระดมความเห็นก็พบว่ามีปัญหาเหล่านี้อยู่ ที่จริงตอนเริ่มโครงการก็คิดจะเข้ามาอุดรอยโหว่เหล่านี้เพื่อไปสู่เป้าหมายภาคสวรรค์โดยการใช้ความรู้ 1ปีผ่านไป น่าจะทำAARกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นinputเข้ามานะครับ