1.สร้าง folder ที่จะนำไฟล์จาก repository มาลงไว้

2.คลิ๊กขวาที่ folder ที่สร้างขึ้นมาเลือก SVN Checkout...

3.ใส่ url ของ repository แล้วกด ok

4.รอโหลดไฟล์มาจนเสร็จก็เรียบร้อย

จะมาเขียนวิธีใช้งานไว้เรื่อยๆนะครับ