ทาร์ซานถูกจับโทษฐานไม่ส่งลูกเรียนหนังสือตามที่กฏหมายกำหนด

        ขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งที่สะท้อนบทบาทของโรงเรียนในการจัดการศึกษาว่าสอดคล้องกับภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวแล้วหรือยัง?
       ...ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดให้จัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องส่งบุตรหลาน ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
        และตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ได้กำหนดโทษผู้ปกครองที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันควรกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราช -บัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
       หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปรากฏว่าทาร์ซานถูกทางการจับให้ตกเป็นผู้ต้องหา โทษฐานไม่ส่งลูกชายวัย 7 ขวบเข้าโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ทาร์ซานไม่สะทกสะท้านและไม่ยอมให้ปรับเพราะถือว่าตนไม่ผิด เมื่อถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิพากษาโทษ ผู้พิพากษาจึงซักฟอกทาร์ซานว่า
      ผู้พิพากษา :“ทำไมไม่ส่งลูกเข้าเรียน ไม่รู้กฏหมายหรือยังไง”          
      ทาร์ซาน : “รู้ แต่ไม่อยากส่งเข้าเรียน เพราะโรงเรียนทุกวันนี้ มันตายแล้ว มีแต่ชอล์กกับกระดานดำเก่าๆ ครูก็สอนตามหนังสือ เรียนอย่างแห้งแล้ง ไม่ตรงกับชีวิตจริง”
     ผู้พิพากษา : “แล้วถ้าไม่เข้าเรียนลูกของคุณจะมีความรู้ได้อย่างไร” 
     ทาร์ซาน : “ผมสอนลูกของผมมาตั้งแต่เกิดแล้ว ทุกวันนี้ลูกของผมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการปีนต้นไม้ การห้อยโหนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ทักษะ การดำรงชีวิตมากมาย รู้จักต้นไม้ทุกชนิด ต้นไม้ชนิดไหนกินได้ กินไม่ได้ ต้นไม้ไหนเป็นสมุนไพร รู้จักสัตว์ เข้าใจชีวิตสัตว์ ดีกว่าไปโรงเรียนมากมาย”
    ผู้พิพากษาพิจารณาแล้ว เห็นด้วยในเหตุผลที่ทาร์ซานชี้แจงจึงตัดสินให้ทาร์ซานพ้นผิดและประกาศว่า การสอนลูกของทาร์ซานเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” ที่สามารถนำมาเทียบโอนกับการศึกษาในระบบได้
     ***การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ*** (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน#การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย#การศึกษาเพื่อชีวิต

หมายเลขบันทึก: 39081, เขียน: 16 Jul 2006 @ 13:49 (), แก้ไข: 15 Jan 2018 @ 18:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คนดอย
IP: xxx.121.79.81
เขียนเมื่อ 
    แล้วทาร์ซานจะรู้ได้อย่างไรว่า....ลูกมีประสบการณ์ เท่าเทียมและใกล้เคียงกับเด็กๆ ในวัยเดียวกัน อยู่โรงเรียน เรียนป.6 ก็รู้ว่า จบประถมน่ะนะ ใกล้ๆป่าที่ ทา่ร์ซานอยู่ มีโรงเรียนแน่นอน แต่โรงเรียน ช่วยเขาและ ลูกได้ไหม (หมายถึงทาร์ซานและลูก) อบต. เทศบาล....
ใครอีก