จากเรื่องเดิมที่ลูกจ้างลาออก และทางการเงินไม่ทราบเรื่อง ได้จ่ายเงินเดือนไปให้ 2 เดือนนั้น  ตอนนี้สามาถติดตามน้องจนท.ได้แล้ว  น้องบอกว่าจะนำเงินมาใช้คืนให้ทางสถาบันวันจันทร์ที่ 17 ก.ค 49 นี้  เรืองนี้จบลงด้วยดี   ถือเป็นบทเรียนที่ตัวเองต้องนำมาแก้ไขระบบงาน ให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชี้แนะ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ