ปรัชญาประสาเด็กเริ่มจะเรียนรู้

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถานภาพ ทำให้คนเกิด ความเชื่อมั่น

อุปสรรค  ทำให้คน      เกิดความเข้มแข็ง

ปัญหา     ทำให้คน      เกิดความคิดแก้ไข

เวลา        ทำให้คน      เกิดความชำนาญ

สถานการณ์   ทำให้คน    เกิดการตัดสินใจ

การตัดสินใจ  ทำให้คน    เกิดรู้จักผิดรู้จักถูก

ความคิด       ทำให้คนเกิด   ปัญญา

การพัฒนา    ทำให้คนเกิด   คุณภาพ

ความนึกคิด  ทำให้คนเกิด   จินตนาการ

จินตนาการ   ทำให้คนเกิด    ความสร้างสรรค์

สถานภาพ     ทำให้คนเกิด    ความเชื่อมั่น

วุฒิภาวะ        ทำให้คน           เข้าใจสถานภาพ

นิรนาม 

มิถุนายน  2542

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 สถานภาพ !!  ทำให้เราต้องพูดหรือคิดอะไรให้มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะ...แต่ในความเป็นจริง  มันอาจไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะ  เพราะสถานภาพ  มันคือสิ่งสมมุติ มิใช่หรือ ????
เขียนเมื่อ 
ใช่แล้วครับ สายลับ 007 สิ่งสมมุติที่บางคนก็รู้เท่าทัน ปล่อยวาง บางคนกลับกอดรัดไว้แน่นเพราะกลัวจะสูญเสียไป
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์

         ตามที่ถูกสอนมา  ความเชื่อมั่น  มีความหมาย แตกต่างกับ ความมั่นใจ อธิบายง่ายๆว่า  ความมั่นใจในตัวเอง  คือ เราไปยึด กับความสำเร็จในอดีต ยึดกับวัตถุ หรือ บุคคล ซึ่งไม่ได้ออกมาจากตัวตนเราอย่างแท้จริง  ดังนั้น  เรามัก ต้องการระดมความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อหาข้อสรุป สร้างความมั่นใจให้กับเราต่อไปเรื่อยๆ

แต่ความเชื่อมั่นนั้น เกิดจาก ตัวตนเราจริงๆ ที่ลงถึงราก พื้น ฐาน ของข้อมูล ของการพิสูจน์สัมผัสด้วยตนเอง เริ่มจาก มีความเชื่อ ศรัทธา  .....เชื่อมั่น ดังนั้นเมื่อ เราผ่านอุปสรรค ปัญหา  .... ตามลำดับขั้นตอน ปรัชญาข้างต้น เราจะพบกับ สถานภาพที่แท้จริงของตัวตนเรา และเกิดความเชื่อมั่น จากภายในตัวเราค่ะ

ถ้ามีโอกาสอาจจะบันทึกรายละเอียดเจาะลึก เรื่อง ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ให้ได้อ่านกันค่ะ

ขอบคุณค่ะ