การโต้แย้ง Behaviorism

พฤติกรรมนิยมสนใจพฤติกรรมภายนอก นักจิตวิยาเกสตัลต์ สนใจพฤติกรรมภายใน โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญญา

         ความคิดสำคัญของกลุ่ม Behaviorism คือ  S - R สามารถใช้อธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมของคนได้ทุกพฤคิกรรม   โดยไม่ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า จิต  หรือ ความรู้สึก (Consciousness)  หรือ  O  ที่อยู่ระหว่าง S - R ในแบบแผน  S - O - R  มาช่วยในการอธิบายหรือพยากรณ์    

          ความรู้ของคนได้มาโดบการเรียนรู้ S - R แบบเพิ่มสะสม (Incremental Learning) และความรู้ที่ได้ก็คือ S - R    

          "ความรู้หน่วยใหญ่"ได้มาจากการรวมกันของ"หน่วยย่อย S - R " ถ้าเปรียบ "อิฐหนึ่งแผ่น" ที่ก่อเป็นบ้านก็คือ "หนึ่ง S - R " แล้ว  ตึกทั้งหลังก็คือ"กลุ่ม S-R " ที่รวมกันเข้าเป็น "ความรู้ของคน" !!

        ความคิดเหล่านี้ได้รับการต่อต้านจากนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์(Gestalt Psychologists)  ชาวเยอรมัน  คือ Wolffgang Kohler (1887 - 1967)  Max Werthiemer(1880 - 1943)  และ  Kurt Koffka (1886 - 1941) กลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า  "หน่วยย่อย(Part)ที่รวมเข้าเป็นหน่วยใหญ่(Whole) นั้น  จะมีคุณสมบัติเท่ากับหน่วยใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของมัน"    คือ "หน่วยย่อยจะไม่เท่ากับหน่วยใหญ"  นอกจากนี้ Kohler ได้ทดลองศึกษาการแก้ปัญหาของลิง  พบว่า  ลิงแก้ปัญหาด้วยความคิดระดับซับซ้อนที่เขาเรียกว่า  Insight  หรือการหยั่งเห็น   ไม่ใช่ใช้ S - R มาแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก

        กลุ่มเกสตัลท์ เน้นค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ  การรับรู้(Perception)  การคิด (Thinking)   ปัญญา(Intelligence)  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางจิต  หรือ O ระหว่าง S - R  คือ S - O - R  ที่กลุ่ม Behaviorism  ปฏิเสธนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HUMAN MIND

คำสำคัญ (Tags)#gestalt#insight#การเรียนรู้แบบเพิ่มสะสม

หมายเลขบันทึก: 39015, เขียน: 15 Jul 2006 @ 18:44 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)