เก็บมาคิด จากวง weekly meeting ของ สคส.

tum
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้จะเริ่มจากจุดเล็กหรือจุดใหญ่ดี?

วง weekly meeting ของ สคส.เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค. ซึ่งมีการนำเสนอการใช้ AI หรือการใช้คำถามเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ในหน่วยงานต่าง ๆ  ดิฉันติดใจข้อเปรียบเทียบของ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่เปรียบให้ฟังว่า การจะนำแนวทางนึ้ไปใช้กับเรื่องอะไร กับคนกลุ่มไหนในองค์กรนั้น ดร.ประพนธ์เปรียบว่าในการพิจารณาน่าจะดูจากว่า ปัญหาหรือเรื่องนั้น ๆ ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เหมือนมะเร็งในร่างกาย ที่เป็นเพียงก้อนเนื้อร้ายเล็ก ๆ แต่ส่งผลกระทบมาก 

 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km on the wayความเห็น (0)