Contact

4 วิธีการอารักขาตัวของท่านเองในเวลาสลัวๆ

1) กินสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อให้หายง่วงนอนในเวลากลางคืนทันที
2) พยายามหลับงีบสั้นๆ ขณะที่มีเสียงโทรศัพท์รบกวนอยู่ทุกๆ 10 นาที

3) นอนทับกระดานหรือพื้นปูแข็งๆ แล้วพยายามหลับให้ได้ในขณะที่มือข้างหนึ่งยังถือกระป๋องใบหนึ่งไว้เสมอ ระดับข้อศอก ถ้าท่านหลับไปจริงๆ กระป๋องจะตกลงพื้น เพื่อปลุกให้ท่านตื่นขึ้น
4) นอนหลับทั้งรองเท้าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 39007, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #อารักขา#ป้องกันตัวเอง

Recent Posts 

Comments (0)