การเขียนบันทึก ผู้ใช้ หรือ USER ทั้งหลายพอใจแค่สมัครเป็นสมาชิก และเปิดบล็อกได้ แต่เรื่องของการเขียนบันทึก ต้องเอาไว้ก่อนเพราะต้องรอให้มีเวลาสักหน่อยจึงจะเขียนได้ บางท่านก็จด ๆ จ้อง ๆ ขออ่านของคนอื่นก่อน เอาไว้มั่นใจแล้วค่อยเขียน สาเหตุอย่างที่กล่าวมา เป็นเพราะว่า "คนไทย"ไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนให้เขียนบันทึกกันครับ การเขียนบันทึก ต้องหมั่นฝึกฝนเพราะเป็นเรื่องของประสบการณ์การเขียน การเขียนบันทึกที่ดี อ่านเข้าใจ มีคนเข้ามาอ่านนั้น ผมคิดว่ามันเป็น "ศิลปะ"นะครับ เรียกว่า"ศิลปะของการเขียนบันทึก"ผู้เขียนบันทึก จึงอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็น "ศิลปิน"ก็ได้ครับ เป็นศิลปินสาขาวรรณศิลป์ครับ การจะเป็นศิลปิน ก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับ ผมขอถ่าย ทอดประสบการณ์ดังนี้ 1.เมื่อเริ่มเขียนบันทึกต้องมีความมุ่งมั่นว่าจะทำให้ได้อย่างน้อยกี่บันทึก ภายในเวลาที่กำหนด 2.ยังไม่ต้องไปกำหนดกฏเกณฑ์อะไรมาก เขียนไปก่อน 3.เขียนในทำนองเล่าเรื่องการทำงาน 4.ถ้าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือเล่าเรื่องความประทับใจเกี่ยวกับผู้สอนก็ได้ 5.หมั่นเขียนให้สม่ำเสมอ 6.หมั่นเขียนไปเรื่อย ๆ สำนวนก็จะดีขึ้น 7.เมื่อเขียนไปแล้วต้องตรวจทานคำผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง แพล็นเน็ต หรือ Planet ก็คือ คำว่า ชุมชนบล็อกของระบบเดิม แต่ในknowledgeVolution เราหันมาใช้คำที่ถูกต้องกว่า ซึ่งหมายความว่า ระบบการรวบรวมบล็อกที่มีอยู่ในระบบเฉพาะที่สมาชิกแต่ละคนสนใจที่จะติดตามอ่านอยู่เป็นประจำ และเจ้าของบล็อกนั้น ๆ ที่สามารถติดตามได้ว่ามีสมาชิกท่านใดสมัครรับอ่านบล็อกของตนเองอยู่บ้าง หรือที่เรียกว่าวงจรแพลนเน็ตนั่นเอง ผู้สร้างแพลนเน็ตสามารถนำบล็อกเข้าแพลนเน็ตได้ด้วยการไปที่บล็อก กดลิงค์ด้านล่างที่เขียนว่า นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต แต่หากมีเจ้าของบล็อกอยากให้ผู้สร้างแพลนเน็ตนำบล็อกของตนเข้าแพลนเน็ตด้วย ก็ต้องอีเมล์ติดต่อ ไปหาผู้สร้างแพลนเน็ตเอง แพลนเน็ต เป็นศัพท์เทคนิค แสดงถึงการรวบรวมบล็อกที่สนใจไว้ในที่เดียวกัน