เสือน้อย  ในป่าใหญ่

เมียงมองสิ่งใดหนอ

มองหาพ่อ ฤามองหาแม่

ยากแท้จะคาดเดา