ปัจจุบันแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่อนข้างมาแรงมาก ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่การจัดการศึกษาจะคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เก่งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นวิชาหลักสำหรับการเรียนต่อในสาขาวิชาที่ถือว่าเป็นวิชาสำหรับคนเก่ง เช่น แพทย์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่เมื่อโลกไร้พรมแดนมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงทวีความสำคัญขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ภาระหนักจึงตกเป็นของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ครูผู้สอนบางคนที่ต้องสอนภาษาอังกฤษด้วยความจำเป็น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เรียนจบมาด้านนี้โดยตรง จึงมีปัญหาในการสอนนานาประการ Blog นี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนได้มีส่วนช่วยในการคลี่คลายปัญหาซึ่งกันและกัน การเปิดเวทีครั้งแรกนี้ยังไม่ต้องการอะไรไปกว่าการขอให้เพื่อนครูภาษาอังกฤษช่วยกันเขียนเข้ามาในประเด็นต่าง ๆ เช่น - ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษที่อยากหาวิธีการแก้ไขของตนเอง มีอะไรบ้าง - เรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษได้แก่เรื่องอะไรบ้าง - สิ่งที่อยากได้จากเพื่อนครู/อยากให้แก่เพื่อนครูมีอะไรบ้าง ฯลฯ ช่วยกันเขียนเข้ามามาก ๆ น่ะค่ะ เพื่อเราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันจะได้พัฒนานักเรียนของเราให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างที่ตั้งใจไว้