บล็อคและบันทึกต่าง ๆ ของ Gotoknow เป็นแหล่งรวบรวม Tacit Knowledge จาก บุคลากร ทุกสาขา ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย

       ไม่เฉพาะแต่บุคลากรในสาขาที่มีหน้าที่สร้างทฤษฎี พัฒนาความรู้ และเขียนหนังสือออกมาให้คนในอาชีพอื่นๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้เท่านั้น Gotoknow แห่งนี้ เป็นที่สร้างโอกาสให้คนในประเทศทุกคน สามารถนำ Grounded Theory ที่ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลองใช้และปฏิบัติโดยชีวิตและด้วยชีวิต เล่าออกมา เขียนออกมา ผ่านตัวหนังสือ ทั้งในส่วนของ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ที่เปิดกว้างให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึงได้ทั้งในส่วนของผู้ให้และผู้รับอย่างเสรี

             และที่สำคัญ มีความรู้และทฤษฎีจากนักวิชาการระดับประเทศมากมายหลายท่าน จากทุก ๆ สาขาวิชาชีพ ที่เมื่อก่อนเราอาจจะต้องรอแรมเดือน แรมปี ที่จะได้ผ่านหนังสือที่ได้เขียนเสร็จ ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

              แต่ ณ วันนี้ Gotoknow ทำให้ศาสตราจารย์ทุก ๆ ท่าน ได้ เขียนหนังสือให้พวกเราได้อ่าน อย่างรวดเร็วทันใจ ท่านคิดได้ปุ๊บ ลงบันทึกปั๊บ เราก็อ่านปุ๊บ มีปัญหาก็ตอบได้เลยปั๊บ เป็นทั้ง Two  way communication และ Over all way communication  อีกต่างหากครับ

             สามารถลดช่องว่างและระยะทางในการมีนักวิชาการระดับประเทศสำหรับการปรึกษาและขอคำชี้แนะในเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเอนกอนันต์ และเข้าถึงท่านและความรู้ในตัวท่านได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

 

              เป็นการระดมสรรพทฤษฎี สรรพเทคนิค สรรพวิธี สรรพประสบการณ์ จากทั่วสารทิศ ผ่านเทคนิคของการจัดการความรู้  ว่า  ใคร คนใด เลือกที่จะอ่าน เลือกที่จะรัก และเลือกที่จะนำไปใช้ ตามแต่ที่ใจตนเองปรารถนาและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละคน ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อไปใช้แล้วได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไร สมาชิกทุก ๆ คน ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ เสริมสร้างความรู้นั้นอย่างไม่มีจบสิ้น

 

ขอบคุณจริง ๆ ครับ สคส.