ทักษิณสั่งศึกษา เกลี่ยกำลัง ‘ขรก.’ ก่อนขึ้นเงินเดือน

ข้าราชการ
ทักษิณ จ้องเกลี่ยกำลังพลข้าราชการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในการบริการประชาชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ นายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชนว่า ได้สั่งการให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ให้ว่าจ้างสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห์กำลังพลของข้าราชการโดยละเอียด เป็นกรม เป็นกอง รายกระทรวง ว่า ขณะนี้กรม กองต่าง ๆ มีกำลังพลพอให้บริการประชาชน หรือไม่ หรือว่ามีมากเกินไป  เพื่อจะได้ปรับเกลี่ยอัตรากำลังได้ถูกต้อง ตามปริมาณงานตาม โดยยึดการให้บริการประชาชนเป็นหลัก       กรมกองไหนกำลังพลส่วนไหนขาดก็ให้เพิ่ม ส่วนไหนเกินก็ปรับลดเกลี่ยมาให้ส่วนที่ขาด   ถ้าปล่อยไปตามระบบตามที่ไม่มีการสำรวจ เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนไป เราจะเห็นว่า บางที่คนไม่พอ เพราะเราคุมกันว่าเกษียณแล้ว     ให้ตั้งเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่พอมันก็ไม่พอต่อไป ที่เหลือก็ยังเหลือต่อไป และบางทีมันมีทฤษฎีของการบริหาร   เค้าบอกว่า ผู้จัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพมีแนวโน้มอยากจ้างคนเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเผลอก็จะไปมีลูกจ้างประจำ มีอะไรต่ออะไรเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐสูงพ.ต.ท.ทักษิณ กล่าว ทั้งนี้ เมื่อเกลี่ยคนเสร็จเรียบร้อย ก็จะมาดูเรื่องของโครงสร้างอัตราเงินเดือน โดยมีหลักการพิจารณาว่าเงินเดือนจะต้องเพียงพอให้ข้าราชการนั้นอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี    ความจริงข้าราชการปัจจุบันอยู่ไม่ได้กับค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในปัจจุบัน ส่วนนี้ก็ได้มอบนโยบาย และมอบแนวทางในการที่จะจ้างหน่วยงานมาวิเคราะห์ ซึ่งต้องใช้คนมีความรู้เท่าไหร่ เพื่อที่ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพ.ต.ท.ทักษิณ กล่าว                                                                                โพสต์ทูเดย์ 9 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)