สศค.ปรับวิธีประมาณการเศรษฐกิจใหม่ ดึงการใช้จ่ายภาครัฐมาคำนวณร่วมด้วย

วิธีประมาณการเศรษฐกิจ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเสนอรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยในการประมาณการเศรษฐกิจ จะนำการใช้จ่ายเงินภาครัฐมาคำนวณร่วมด้วย โดยจะใช้ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป ระบุต้องเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เศรษฐกิจจึงจะโตร้อยละ 3.5-4 ตามคาด นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. เตรียมเสนอให้ นายทนง พิทยะ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบโมเดลการประมาณการภาวะ เศรษฐกิจที่ได้นำปัจจัยเรื่องการใช้จ่ายเงินภาครัฐมาคำนวณ ว่า มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรมาใส่ไว้ใน โมเดลใหม่ด้วย โดยจะคำนวณทั้งเรื่องของอัตราการใช้จ่ายเงิน รวมถึงคุณภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐด้วย ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า สำหรับโมเดลใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 นี้เป็นต้นไป ซึ่ง เบื้องต้นรัฐบาลต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 1.476 ล้านล้าน บาท ถึงจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ร้อยละ 3.5-4 ตามที่เคยประมาณการไว้ ส่วนเศรษฐกิจในปี 2549 จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ขณะที่นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้ผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายภาครัฐรวดเร็วยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 93   ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ภาครัฐได้เบิกจ่ายงบประมาณ 2549 ไปแล้วรวม 921,635 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.77 โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 74 และเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 49 ผู้จัดการออนไลน์   10 ก.ค. 49 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 10 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)