คลังสั่งรัฐวิสาหกิจลุยไฟ เปิดประมูลโครงการลงทุนของปี 2550 ได้ล่วงหน้า ไม่ต้องรองบประมาณรายจ่ายประจำปีบังคับใช้ นายไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปหาช่องทางดำเนินการให้ รัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุน            ในปีงบประมาณ 2550 สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรอการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จากรัฐสภาที่อาจมีความล่าช้า เพราะไม่มีสภาพิจารณา    ทั้งนี้ ในการดำเนินการประมูลโครงการของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นให้ดำเนินการปกติเหมือนมีงบประมาณ แต่ให้ใส่ไว้หลังเงื่อนไขสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ชนะประมูลว่า สัญญาจะมีผลสมบูรณ์เมื่องบประมาณปี 2550 ได้รับการอนุมัติเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้ โดยงบลงทุน รัฐวิสาหกิจจะตกประมาณ 4-5 แสนล้านบาท นายไชยยศ อธิบายว่า ตอนนี้เป็นที่แน่นอนว่างบประมาณปี 2550 จะล่าช้าออกไปมาก ซึ่งแนวโน้มที่แย่ ที่สุด ก็จะไม่สามารถใช้ได้ทันทั้งปีงบประมาณ หรืออย่างดีที่สุดก็ล่าช้าออกไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทำให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจมีเวลาใช้เงินงบประมาณลงทุนเพียง 6 เดือน เท่านั้น ซึ่งตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะออกเงื่อนไขสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงตัดสินผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ทำให้เงินลงทุนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ นายไชยยศ กล่าวว่า นายศุภรัตน์ได้ยืนยันระหว่างการหารือว่า น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าก่อนได้ โดยไม่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย แต่ส่วนของหน่วยราชการยังต้องให้งบประมาณผ่านการพิจารณาของรัฐสภาก่อน ถึงจะเริ่มดำเนินการประมูลโครงการลงทุนได้ เนื่องจากกฎระเบียบมีมากกว่ารัฐวิสาหกิจ การให้ประมูลล่วงหน้าก่อนงบประมาณผ่านอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้    ที่ผ่านมา ผมเคย ประมูลงานกับ กทม. โดยมีเงื่อนไขของสัญญาการประมูลจะสมบูรณ์จนกว่าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติ งบประมาณ ก็ยังทำได้ จึงคิดว่าน่าจะนำมาใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง รมว.คลัง ก็เห็นชอบแล้ว นายไชยยศ กล่าว ทั้งนี้ ตามแผนงานแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะอนุมัติงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2550 ภายในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากนั้นรัฐวิสาหกิจก็น่าจะเริ่มเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้างโดยที่ไม่ต้องรอผ่านงบประมาณได้เลย ซึ่งทางกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางจะสรุปแนวทางปฏิบัติกรณีพิเศษให้ทราบอีกครั้ง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่น่าที่จะกระทำได้ เพราะกฎหมายงบประมาณระบุอย่างชัดเจนว่า การใช้งบประมาณใด ๆ เช่น งบประมาณประจำ งบการลงทุน รัฐบาลไม่สามารถนำไปใช้ได้ตราบใดที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภา เรื่องนี้ขัดกับกฎหมาย   ดังนั้น รัฐบาลไม่ควรจะกระทำการใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมายโดยเด็ดขาด โพสต์ทูเดย์  12  ก.ค.  49