บุคลากรคือสินทรัพย์

ดูได้ง่ายๆ จากวิธีการรับคนเข้าทำงานและวิธีปฏิบัติเมื่อคนลาออก

ชีวิตการทำงานของดิฉัน ใช้เวลากว่า ๒๓ ปีอยู่ในหน่วยงานราชการ ๖ ปีอยู่ในหน่วยงานในกำกับของรัฐ (นอกระบบราชการ) และปีที่ ๓ ในหน่วยงานเอกชน ดิฉันเรียนรู้ในการดูว่าหน่วยงานใดให้คุณค่ากับบุคลากรว่าเป็น “สินทรัพย์” หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ดูได้ง่ายๆ จากวิธีการรับคนเข้าทำงานและวิธีปฏิบัติเมื่อคนลาออก

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (3)

น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

แต่ สินทรัพย์  ก็มีสินทรัพย์หลายหมวดคะจารย์ เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน  สินทรัพย์ถาวร  และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน  เพราะฉะนั้นเมื่อรับบุคคลากรเข้า....เรามีมุมมองในการมองสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างร  เป็นสินทรัพย์ประเภทไหน....??  ..ขอบพระคุณคะ...

IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่านิวจะพิมพ์ตก ไปหลายตัวคะ ขอโทษคะอาจารย์  เอาใหม่นะคะ...

แต่ สินทรัพย์  ก็มีสินทรัพย์หลายหมวดคะอาจารย์ เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน  สินทรัพย์ถาวร  และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน  เพราะฉะนั้นเมื่อรับบุคคลากรเข้ามา....เรามีมุมมองในการมองสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างไร  เป็นสินทรัพย์ประเภทไหน....??  ..ขอบพระคุณคะ...

กน
IP: xxx.24.165.154
เขียนเมื่อ 

งงคร้าบ