จริยธรรมในวิชาชีพ

 การเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพ ต้องเริ่มตั้งแต่นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างจริยธรรม สร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ภาพที่ ๑ นักศึกษาใหม่ สาขารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง)กำลังเข้าแถวรอเพื่อนๆ

ภาพที่ ๒ เมื่อมาพร้อมเพรียงกัน ก็เข้าร่วมสักการะสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่า

ภาพที่ ๓ ทีมพี่ๆที่อยู่ชั้นปีที่ ๒ ใส่เสื้อทีมสีเขียว สักการะเป็นศิริมงคล

ภาพที่ ๔ หลังจากสักการะสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่า ทีมงานไปทำบุญไหว้พระที่วัดหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๕ ทั้งพี่(เสื้อเขียว) ทั้งน้อง(เสื้อสีส้ม)ตั้งจิตสงบนิ่ง ตั้งจิตมั่นคง เตรียมรับประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกัน

ภาพที่ ๖ น้องๆนักศึกษา มาร่วมกันสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง

ภาพที่ ๗ เจ้าพ่อมอดินแดง และ พระพุทธรูปประจำชาว "มอดินแดง"

 กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมเฉกเช่นนี้ พวกเราดำเนินการต่อเนื่องเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่อง นับตั้งแต่รุ่นที่ ๑ มาจนถึงปัจจุบันรุ่นที่ ๖ นักศึกษารุ่นนี้ท่านที่อาวุโสที่สุด อายุประมาณ ๔๕ ปี เป็นกิจกรรมเสริมจริยธรรม สร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครับ

JJ