รับน้องใหม่ กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่อง ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จริยธรรมในวิชาชีพ

 การเสริมสร้างจริยธรรมในวิชาชีพ ต้องเริ่มตั้งแต่นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างจริยธรรม สร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ภาพที่ ๑ นักศึกษาใหม่ สาขารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง)กำลังเข้าแถวรอเพื่อนๆ

ภาพที่ ๒ เมื่อมาพร้อมเพรียงกัน ก็เข้าร่วมสักการะสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่า

ภาพที่ ๓ ทีมพี่ๆที่อยู่ชั้นปีที่ ๒ ใส่เสื้อทีมสีเขียว สักการะเป็นศิริมงคล

ภาพที่ ๔ หลังจากสักการะสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่า ทีมงานไปทำบุญไหว้พระที่วัดหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๕ ทั้งพี่(เสื้อเขียว) ทั้งน้อง(เสื้อสีส้ม)ตั้งจิตสงบนิ่ง ตั้งจิตมั่นคง เตรียมรับประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกัน

ภาพที่ ๖ น้องๆนักศึกษา มาร่วมกันสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง

ภาพที่ ๗ เจ้าพ่อมอดินแดง และ พระพุทธรูปประจำชาว "มอดินแดง"

 กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมเฉกเช่นนี้ พวกเราดำเนินการต่อเนื่องเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่อง นับตั้งแต่รุ่นที่ ๑ มาจนถึงปัจจุบันรุ่นที่ ๖ นักศึกษารุ่นนี้ท่านที่อาวุโสที่สุด อายุประมาณ ๔๕ ปี เป็นกิจกรรมเสริมจริยธรรม สร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
หลังจากที่ได้กลับมาจากกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม การได้รู้จักคนอื่นและตัวเอง ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดทางอารมณ์ และการขัดเกลาตัวเองในการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ดีใจมากครับที่มีกิจกรรมนี้ ทำให้ได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการทำงานรวมถึงปัญหาที่มีเกิดขึ้นให้เราขบคิดหาทางออก และการเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ที่มีทั้งความแตกต่างในเรื่อง อายุ วัย เพศ ประสบการณ์ ความคิด และภูมิหลังที่ต่างกันออกไป ดีใจนะครับที่เห็นรุ่นพี่ๆ มีความเอื้ออาทรและห่วงใยรุ่นหลังๆ ในสังคมเล็กๆ อย่างเราความเข้าใจและความอาทรเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน....และขอบคุณ RT 6 และ RT 7 ที่ได้ ลปรร โดยที่ท่านอาจไม่รู้ตัว
เขียนเมื่อ 

เรียน น้องใหม่ RT7

 คิดถึงครับ

หมูน้อย
IP: xxx.188.19.231
เขียนเมื่อ 

การมาร่วมกันในการทำกิจกรรมในครั้งนี้คงจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี    ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านพี่ๆทุกรุ่น ที่ทำให้เกิดความรักสามัคคี  และสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การประสานงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไปเจอในสังคมการทำงาน  อยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆรักสามัคคีกันถ้าสังคมเล็กๆของเราถ้าไม่รักกันแล้ว เราจะมีพลังที่เข้มแข็งไปต่อสู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างไร

ภูมิใจที่สุดที่ได้เป็น RT KKU

เขียนเมื่อ 

RT_KKU

 สู้ๆครับ