สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีเรื่องราวที่เป็นปัญหาให้แก้ไขในหน่วยงาน เนื่องจากแพทย์ท่านหนึ่งได้ส่งอีเมล์มาปรึกษา(ร้องเรียน)กับหัวหน้าหน่วย เพราะสงสัยผลการทดสอบที่รายงานออกไป รายละเอียดของปัญหาคงจะไม่นำมาเล่าในที่นี้นะคะ
แต่ที่น่าสนใจก็คือ มีการส่งอีเมล์ตอบกลับ มีคำถามต่อ ตอบกลับอีก หลายรอบค่ะ พี่เม่ยก็มีส่วนร่วมในการค้นข้อมูล ชี้แจง ส่งไปส่งมาด้วย จนในที่สุดก็สามารถเคลียร์ข้อร้องเรียนได้เรียบร้อย....
เมื่อพี่เม่ยได้รับเมล์ฉบับสุดท้ายที่เคลียร์ได้แล้ว ก็พบว่ามีข้อมูลตั้งแต่ข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไข ผู้ดำเนินการ วันเวลาครบถ้วนบรรจุอยู่ในเมล์นี้
ได้การ! เราก็ print จดหมายฉบับนี้ออกมา จัดเก็บเป็นบันทึกข้อร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไข ที่ระบุชื่อ วัน เวลา ไว้ชัดเจนทุกขั้นตอน สมบูรณ์แบบที่สุด
อดใจไม่ไหวแล้วค่ะ จึงต้องรีบนำมาเล่าต่อ เพื่อชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อร้องเรียน (ปัจจุบันเราต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มช่องเล็กช่องน้อย และมักจะไม่ค่อยได้รายละเอียดผลการดำเนินการแก้ไขไว้ด้วย.....)....ว่า
ใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียน  เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วก็ส่งคำตอบผ่านเมล์เป็นระยะ  เมื่อการแก้ไขเสร็จสิ้น ก็สามารถ print จดหมายออกมาเก็บไว้เป็นหลักฐานได้เลยค่ะ

อย่างนี้ดีไหมคะ.......เนาะ!