อบรมบุคคลากรเรื่องโรคเอดส์

โรคเอดส์

   วิทยากรอบรมบุคคลากรเรื่อง โรคเอดส์
               ภ.ก.เชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ  กลุ่มโรคเอดส์ ฯ  ได้รับเชิญจาก  สสจ.สุโขทัย  ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าสาธารณสุขและพยาบาลในเรื่อง
" นโยบายการให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า , แนวทางการให้บริการคำปรึกษาด้านยา และอาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเอดส์ " ณ  โรงแรมสุโขทัยออร์คิด  จ.สุโขทัย   ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ  30 คน    
................เมื่อวันที่  27  เมษายน  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
สังคมไทยปัจจุบันนี้ คนไทยมาให้บริการคำปรึกษาด้านยาต้านไวรัส มากแค่ไหนคะ
ภ.ก.เชิดเกียรติ
IP: xxx.157.45.66
เขียนเมื่อ 

ถ้าให้บริการคำปรึกษามีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการอยูแล้ว

 

แต่ถ้ารับบริการล่ะก็เป็นประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่จะมารับบริการขอคำปรึกษาก่อนให้ยาเป็นส่วนใหญ่  หลังให้ยาแล้วผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ตามนัด  การซึกถามจึงเกิดขึ้นขณะตรวจรักษา  มีผู้กำลังรับยาของกระทรวง สธ.อยู่ประมาณ 80,000  ราย