ประวัตินางเลือดขาวและตำนานเมืองพัทลุง #2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การแต่งคำกลอนประวัติตาสามโม ยายเพชร นางเลือดขาว และตำนานเมืองพัทลุงนี้ท่านแต่งเป็นทำนองหนังตะลุง มีการตั้งเรื่องยกเรื่องสลับกันไป การเดินทางไปไหนก็ได้บรรจุใส่นิทานเก่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าไว้ประกอบเรื่องไปด้วย จึงมีหลายเรื่องหลายรสทำให้น่าอ่านยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงขอสดุดีในสติปัญญาที่คนชาวนาเมืองเรายังมีหัวนักประพันธ์ ไม่แพ้เมืองอื่นเขา ส่วนเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างถึงในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาในกาลนั้นๆ ที่ปรากฏในเรื่องนี้ก็ได้อาศัยอาจารย์ปาน รัตนวงศ์ อดีตศึกษานิเทศก์ เอาหนังสือประวัติศาสตร์มาช่วยสอบทานจนถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ จึงขอขอบใจท่านผู้นี้ด้วยผู้หนึ่ง หนังสือนี้ใครอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเป็นนิยายสนุกๆ ก็ได้ จะอ่านเพื่อรู้ทางประวัติศาสตร์ก็ได้ จะอ่านเพื่อฟังนิทานเก่าๆ ที่คนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนเล่าให้หลานๆ ฟังก็ได้ หวังว่าคงจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย, พระศาลธรรมรังสี วัดคูหาสวรรค์ 7 กุมภาพันธ์ 2516

ประวัตินางเลือดขาวและตำนานเมืองพัทลุง #1

ประวัตินางเลือดขาวและตำนานเมืองพัทลุง #2

หน้าที่ ๗
นานลึก ดึกดำพอ ชั้นลูกหลาน ชาวบ้านอยู่
ไม่รู้ว่า ขออะไหร๑  จึงจนใจ คนในหมู่  ฯ
 บ้านเดิม ชื่อเกาะตู อยู่นานมา ชื่อนาปักขอ
ความจริง ข้าจำได้  เขาเล่าไว้ ก็นานพอ  ฯ
 ขอพูด เพียงย่อย่อ พอเป็นข้อ เรื่องนิทาน
วันหนึ่ง ทวดตะตู  ไถนาอยู่ ที่หน้าบ้าน  ฯ
 ตาหมอช่อง ขี่ช้างสาร ผ่านริมชาน ชายคันนา
ทวดตะตู ร้องถามไป  จะไปไหน เหวยท่านตา  ฯ
 ตาหมอ รอคชา หยุดรอรา ลงปักขอ
นั่งพูด บนขออยู่  ทวดตะตู เห็นตาหมอ  ฯ
 โยโค ให้หยุดรอ วางหมกโค นั่งอยู่บน
ทั้งสอง ปรึกษากัน  เป็นสำคัญ ข้ออนุสนธิ์  ฯ
 เสร็จแล้ว ทั้งสองคน ลงไถนา พาช้างไป
ต่อมา ชื่อนาปะขอ  จนติดต่อ ถึงสมัยใหม่  ฯ
 ชาวเรา พวกคนไทย นานนานไป ชวนกันเง่า๒
เรื่องนี้ เป็นนิยาย  รู้เอาไว้ ไม่สูญเปล่า  ฯ
 เล่าลูก หลานหลินเหล่า พอเป็นเลา ความ๓บ้านเมือง
ของด ปลดเอาไว้  ยกนิยาย ไปตามเรื่อง  ฯ
 ผู้ฟัง อย่าคาเคือง เรื่องตาโม โร้แบบแผน๔
ตาโม ขี่ช้างไป  ถึงทุ่งใหญ่ บายใจแสน๕  ฯ
 มีรอย เป็นหลักแดน จำได้แม่น ช้างตาโม
สายป่า ช้างมีครรภ์  ชาวบ้านนั้น เรียกกันโซ่  ฯ
 มีหนอง พังพ่อโต แต่ก่อนมา ตาพ่อพัง
มีหนอง ขี้ช้างลอย  ใหญ่ไม่น้อย คนพูดดัง  ฯ
=============================================================
๑  อะไร ๒  โง่เง่า ๓  เค้าความ ๔  รู้แบบแผน ๕  สบายใจแสน

=============================================================
หน้าที่ ๘
เดิมก่อน ช้างพลายพัง ลงอาบน้ำ กันตามเคย
สถานที่ ช้างตายาย  หนองช้างตาย มีอยู่เหลย๑  ฯ
 ช้างตาโม มากเกินเลย มีมากเชือก เรียกด้วยมนต์
มีเมือง อยู่บางแก้ว  ชี้เขตแนว ให้เหตุผล  ฯ
 ท่าช้าง อ้างให้ชน- รู้ช้างตา เดินมาไป
ชื่อคลอง พังลุยลาย  หนองพังใต้ วัดตะเขียนใน  ฯ
 คอกช้าง อย่างสมัยใหม่ ไม่มีใคร สร้างช้างเหลย๒
บ่วงช้าง ที่ดักบ่วง  ช้างหนีล่วง จับมาเลย  ฯ
 ช้างตา มากเกินเลย ขอยุติ ที่พรรณนา
ยกเรื่อง ตาสามโม  ขึ้นช้างโต ขับขี่พา  ฯ
 ไปจาก บางแก้วป่า พังพลับพา กลับไปเรือน
พอค่ำ ไปถึงบ้าน  ช้างเทียบชาน เรียกเพชรเพื่อน ฯ
 ลงจากช้าง ย่างขึ้นเรือน ยื่นสะพาย ให้เพชรไว
ยายเพชร รับสะพาย  ตั้งลงได้ แก้แลใน  ฯ
 ตาไป ได้อะไหร๓ ใครเอาให้ ตาได้มา
เรียกลูก ทั้งสองศรี  ออกมานี่ พ่อเจ้ามา  ฯ
 ตาห้าม อย่าฉาวฉ่า เราได้มา เป็นของดี
ยายหยิบได้ จุดไฟสอง  เห็นเงินทอง แดงขาวมี  ฯ
 ถามตา ว่าของนี่ ตาเห็นมี อยู่ที่ไหน
ตาว่า อย่าพูดดัง  กลางวันยัง พูดทำไม  ฯ
 ทุ่งมีนา ป่ามีไส คำผู้เฒ่า เขากล่าวมา
ยายฟัง คำตาแหลง๔  ยายรู้แจ้ง ค่ำสนธยา  ฯ
 หยุดนอน ตอนรุ่งมา นั่งปรึกษา สนนา๕กัน
เงินทอง ยังครบสรรพ ช้างพังตลับ พบตุ่มนั้น  ฯ
=============================================================
๑  ยังมีอยู่  ๒  สร้างช้างเลย ๓  อะไร ๔  แถลง ๕  สนทนากัน

=============================================================
หน้าที่ ๙
อยู่ไกล ไปเกือบวัน ที่ริมแถว บางแก้วคลอง
ครั้นจะเอา มาไม่ได้  เพราะมากมาย มีก่ายกอง  ฯ
 จำต้อง เลื่อนบ้านช่อง เพราะเงินทอง ยังมากมาย
ต้องทำ การสำรอง  เงินและทอง ที่เราได้  ฯ
 ควรทำขวัญ ช้างพังพลาย บุตรหญิงชาย ที่ได้มา
ครั้นถึง ซึ่งวันดี  ทำบายศรี หาพฤฒา  ฯ
 ผู้เฒ่า คราวเราหนา หาเขามา หวังขอพร
พฤฒา มาพร้อมกัน  ต่างทำขวัญ สองบังอร  ฯ
 ต่างคน ต่างอวยพร ให้นามกร สองสายใจ
บุตรชาย ชื่อเจ้าหน่อ  ชื่อติดต่อ จากหน่อไผ่  ฯ
 บุตรหญิง ตั้งชื่อไว หนูเลือดขาว สาวโสภา
แล้วตั้ง นามบ้านเกิด  ที่กำเนิด เกิดสองรา  ฯ
 เสร็จสรรพ ดับข้าวปลา เลี้ยงอาหาร การมงคล
รับประทาน อาหารเสร็จ  พอสำเร็จ ศุภผล  ฯ
 ชื่อเจ้า ทั้งสองคน ติดตัวตน เนื่องสืบมา
นามบ้าน ชื่อบ้านเกิด  ที่กำเนิด สืบวงศา  ฯ
 ตราบเท่า ตลอดมา เดี๋ยวนี้หนา ชื่อยังตรง
แต่นั้น สองตายาย  มีบุตรชาย หญิงสมทรง  ฯ
 ผุดผ่อง ละอององค์ สมทรวดทรง ทั่วร่างกาย
คิ้วต่อ คอเป็นปล้อง เลือดขาวผ่อง งามเพริศพราย  ฯ
 ชาติหงส์ ทรงสมกาย เหมาะสมสิ้น ทั้งอินทรีย์
เจ้าหน่อ ก็ผุดผ่อง  เนื้อลำยอง ดังสำลี  ฯ
 เอวกลม คารมดี ช่างพาที ดีใจหาย
ตาสอน ทางไตรเพท  เจ้าฟังคำ จำง่ายดาย  ฯ
 เรียนรู้ การทั้งหลาย จดจำหมาย ครบทุกอย่าง
มาเป็น ลูกยายตา  เลี้ยงรักษา บ่เหินห่าง  ฯ
=============================================================
=============================================================
หน้าที่ ๑๐
 ปฏิบัติ จัดทุกอย่าง ทั้งสองอย่าง อายุศม
สิบเก้า เข้าปีนี้  เจ้าสองศรี ก็น่าชม  ฯ
 ยายตา คิดปรารมภ์ จะเศกสม ให้ครองกัน
ยายว่า อย่างไหร่๑ตา ตาโมว่า ถ้าเช่นนั้น  ฯ
 ชาวบ้าน ติเตียนกัน ยายว่านั้น ไม่เป็นไหร่๒
เพราะว่า ปาติกาเกิด  ตามกำเนิด เกิดจากไผ่  ฯ
 บุญสร้าง เขาปางใด ใครได้เห็น เป็นสำคัญ
เราห่วง ไว้ไม่ได้  ชาวนาไร่ เกี้ยวทุกวัน  ฯ
 ถ้าว่า คู้สร้างกัน ลองถามหมัน๓ คงต้องเอา
ยายฟัง คำตาว่า  นั่งยิ้มหน้า แอบบังเสา  ฯ
 ตาว่า เจ้าหน่อ  เรา- รับรองถาม เนื้อความเอง
พอเงียบ คนสองตายาย นั่งอภิปราย กันตามเพลง  ฯ
 ตาก็เก่ง ยายก็เก่ง ทั้งสองเน่ง๔ อยู่ทำไม
เจ้าหน่อ ทำอายหน้า  ลุกขึ้นมา หาตาไว  ฯ
 ตาสามโม เห็นถูกใจ นั่งปราศรัย เรื่องทำกิน
เช่นทรัพย์ สินของพ่อ  พ่อให้หน่อ เจ้าทั้งสิ้น  ฯ
 พ่อพูด เจ้าฟังยิน หน่อตอบพ่อ หน่อตามใจ
ตาก็รู้ ในใจได้  ข้างลูกชาย ไม่เป็นไหร๕  ฯ
 พอค่ำ สองทุ่มไป นางทรามวัย ยังไม่นอน
ยายเรียก เลือดขาวจำ  หนูแม่อา ทรามบังอร  ฯ
 ฟังแม่ เถิดสายสมร ทรามบังอร อย่าร้อนใจ
เจ้ามา อยู่กับแม่  ตัวแม่แหล่ ก็แก่ไป  ฯ
 ขอถาม ทรามยาใจ ตัวเจ้าไซร้ ต้องครองกัน-
กับเจ้า หน่อกุมาร  ทรัพย์ศฤงคาร มอบให้ขวัญ  ฯ
=============================================================
๑ อย่างไร             ๒ไม่เป็นไร              ๓ลองถามกัน                ๔ ทั้งสองนิ่ง               ๕ ไม่เป็นไร

=============================================================
หน้าที่ ๑๑
 นางว่า ถ้าเช่นนั้น อยู่ครองกัน ด้วยจำเป็น
ยายฟัง ลูกพร้องจา  ยิ้มในหน้า ไม่ให้เห็น  ฯ
 รุ่งขึ้น พอตกเย็น ยายบอกตา ว่านางเอา
ตาว่า ขืนไม่ได้  อย่าภิปราย ซ่อนเงื่อนเงา  ฯ
 คำผู้เฒ่า กล่าวไม่เป็น ตัวเราเล่า ฟังเฒ่าสอน
ปลูกเรือน ตามผู้อยู่  ถ้ามีคู่ รักกันก่อน  ฯ
 ยายว่า ตาอย่าร้อน ตกลงให้ ได้เป็นกัน
ตาก็ดู หนังสือห้วง  ปลอดทักทิน ยมขันธ์  ฯ
 ได้ดี ในปีนั้น ขึ้นสามจันทร์ วันเดือนดี
ย่อย่อ ข้อเอาไว้  อภิเศกให้ เจ้าสองศรี  ฯ
 หมากพลู บุหรี่มี ของอย่างดี ไม่ขัดสน
มีของ ทุกสิ่งไป  ของสิ่งไหร๑ ยายไม่จน  ฯ
 ใช้บ่าว ไปหาคน- เฒ่าแก่มา ปรึกษากัน
ถึงวัน เดือนปีดี  อภิเศกศรี สองเอววรรณ  ฯ
 ผู้เฒ่า มาพร้อมกัน นั่งปรึกษา หาความดี
เห็นถูก ตามเรื่องราว  พฤฒาเฒ่า จุดอัคคี  ฯ
 เวียนเทียน แว่นมณี ไปข้างซ้าย มาหาขวา
อวยพรให้ ปราศจากทุกข์ อยู่เป็นสุข ทุกทิวา  ฯ
 เสร็จภิเศก เจ้าสองรา อยู่ร่วมผา- สุกด้วยกัน
แล้วมอบ ทรัพย์ข้าวของ อีกเงินทอง ผ้าแพรพรรณ  ฯ
 กับช้าง ตัวสำคัญ มอบให้ขวัญ ทั้งสองรา
ทั้งสอง ครองสมบัติ  เป็นสุขสวัสดิ์ ทุกเวลา  ฯ
 หยุดเรื่อง ทั้งสองรา ปกครองพา บ้านเกิดนาง
ยกเรื่อง ขึ้นปรับปรุง  ครั้งเมืองลุง ตอนแรกสร้าง  ฯ
=============================================================
๑ ของส่งไร

=============================================================
หน้าที่ ๑๒
 ภายหลัง เมืองลุงร้าง ตั้งครั้งสร้าง สุโขทัย๑
หนึ่งพัน แปดร้อยปี  สุโขมี แผ่นดินใหม่  ฯ
 ปกครอง ลานนาไทย จะว่าไป ให้ขาดเด็ด
พ.ศ.  พัน แปดร้อยปี  ปกครองที่ ได้สำเร็จ  ฯ
 ผดุงการ ได้ขาดเด็ด สมมุติชื่อ สุโขทัย
ยกเรื่อง เมืองให้ฟัง  เมืองลุงครั้ง สร้างขึ้นใหม่  ฯ
 ขอพูด ไว้หนึ่งนัย สร้างเขาไชย บุรีก่อน
ความจริง ตามธิบาย  เรื่องนิยาย มีแน่นอน  ฯ
 ขอพูด สักหนึ่งตอน ตามข้อขอ ที่อ้างมี
พ.ศ. พันแปดร้อย  ท้าวมหาพรหม ปกครองที่  ฯ
 เจ้าสุโข น้ำมโนมี เกิดวีระบุรุษ ผู้อุตดม
ไทยได้ สุโขทัย  เป็นของไทย ไทยนิยม  ฯ
 เดิมแรก ครั้งประถม เหตุที่ได้ เป็นของไทย
แต่ก่อน ขอมปกครอง เรื่องทำนอง ครั้งแต่ไหร๒  ฯ
 ไทยตั้ง สยามใหม่ เป็นของไทย ได้ขาดเด็ด
พ.ศ. พันแปดร้อย  ไทยก็ปล่อย กลเม็ด  ฯ
 เปลี่ยนแปลง ได้สำเร็จ ตั้งนามเสร็จ สุโขทัย
พระเจ้า กรุงสุโข  มีภูมิโร้ ทันสมัย๓  ฯ
 ผดุง ลานนาไท เป็นของไทย เผด็จการ
นามศรี- อินทราทิตย์  ยกประดิษฐ์ ในนิทาน  ฯ
 เป็นผู้ รู้เชี่ยวชาญ พระองค์ท่าน มีศรัทธา
นามเดิม ชื่อพระร่วง  ท่ายยุดหน่วง๔ ทางศาสนา  ฯ
 เดิมก่อน บวชเป็นพระ ถือสิกขา นุปาทาน
รู้วินัย ไสยศาสตร์  เป็นนักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ  ฯ
=============================================================
๑ พ.ศ. ๑๘๐๐            ๒แต่ไร              ๓มีภูมิรู้ทันสมัย           ๔ยึดหน่วง

=============================================================

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.157.229.4
เขียนเมื่อ 
คนไม่หวังดี
IP: xxx.8.21.173
เขียนเมื่อ 
  •                                  กุเบื่อพวกมรึงมากเอาประวัติไรมาไม่รู้

ปล. ดูเว็บโป้มันก่า