เรียน อาจารย์กฤษดา เพื่อพิจารณา งานวิจัย TPM บทที่ 5 ครับ

http://gotoknow.org/file/wichai/TPM 5.doc